Fotogalerie

Od roku 2016 můžete jednotlivé fotografie a fotogalerie nahlížet i na sociální síti Facebook zde.


Prezetační videa KTF UK


2018

Exkurze Kopčany a Mikulčice 8.4.


Vzpomínka na doc. Jaroslava Meda objektivem Heleny Kodalíkové


2017

Adventní exkurze do Severních Čech 9.12.


Symposium Mariánské sloupy 8.12.


Fakultní pouť 6.12.


Vernisáž výstavy o budově Arcibiskupského semináře 6.11.


Exploring the Borderlands of Philosophy and Theology 27.10.


Veni Sancte 2.10.


Festival vědy 2017


Exkurze Litva a Lotyšsko - léto 2017


Klasické rozhovory 27. 6.


Vernisáž Crash Test rekonstrukce AVU 12. 6.


Te Deum 1. 6.


Exkurze Hradec Králové 26. 5.


Between Eternity and Historicity 9. 5.


Mezinárodní doktorandská konference "Obsah – Forma" 23. 3.


Den otevřených dveří 18. 1.


2016


Kdo byl Melchisedech? 14. 12.


Evropská identita a její křesťanské kořeny 8. - 9. 11.


Gaudeamus 5. 11.


Návštěva prof. Dr. Johana Leemanse 24. 10.


Te Deum 20. 5.


Masmediální komunikace 22. 2.


Cyklus: Velké ženy ve Visegradském regiónu


Cyklus: Východní křesťanství v době migrační krize


2015

Kolokvium Sermo Dei currat et clarificetur 25. 11. 2015


Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání v Brně 3-6. 11. 2015


Konference Otázky Rodiny v současném světě 4. - 5. 11. 2015


Přednáška - Údolí Kadíša - dr. M. Mikulicová 26. 10. 2015


Te Deum v bazilice sv. Markéty 22. 5. 2015


Konference Vidět - slyšet - číst - rozumět 24. 4. 2015


Oslava jubilea prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D a prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., Dr.h.c. 20.4.2015


Prof. Yves De Maeseneer na KTF UK 18. - 19. 5. 2015


Alain Feuvrier SJ na KTF UK 12. 5. 2015


Návštěva Evropského parlamentu 04/2015


Crosscampus 2015


Doktoranské soustředění v Hejnicích 23. - 25. 2015


Zahájení činnosti Centra teologie, filosofie a mediální teorie na KTF UK 11. 3. 2015


Seminář masmediální komunikace 16. - 19.- 2. 2015


Benátský ples KTF UK 2015 17. 2. 2015 - fotofalerie I

Benátský ples KTF UK 2015 17. 2. 2015 - fotogalerie II (facebook)


Den otevřených dveří 14. 1. 2015


2014


Mezinárodní kolokvium JAKÁ KRÁSA SPASÍ SVĚT 13.-14.5.2014


Diskusní pořad o kráse s účastníky kolokvia nazvaného Jaká „krása spasí svět“?


Doktorandské setkání v Hejnicích 24.-27. 2014


Slavnostní mše sv. u příležitosti oslavy vstupu děkana ThLic. Prokopa Brože, Th.D. do druhého funkčního období 3. 3.2014


2013


10. výročí založení Ústavu dějin křesťanského umnění Katolické teologické fakulty UK 19. 11. 2013


Udělení čestného doktorátu Prof. Dr. Peteru Kurmanovi, Dr.h.c., emeritnímu profesoru univerzity ve Fibourgu 20. 11. 2013


Udělení pamětní medaile Arnošta z Pardubic mons. Bohumilu Kolářovi 12/2013


Celofakultní setkání 25. 9. 2013


Kolokvium "Environmentální etika: Teoretická východiska i praktické otázky", 24. 5 2013


Doktorandské studijní soustředění v Hejnicích, 8. - 11. 4. 2013


Konference Mezi historií a evangeliem 4.-5. 4. 2013


"Olivier Clément: Západní Evropa a pravoslaví", který byl organizován Centrem Pro Oriente Christiano a nakladatelstvím Paulínky 16. 1. 2013


Archiv


Prezentace překladu stěžejního díla Bernarda z Clairvaux Kázání na píseň písní II. 7. 11. 2012


EKLEZIOLOGIE * Církev a II. vatikánský koncil * Ekleziologie – její statut a perspektiva * Mezinárodní konference * 10.–11. října 2012


Církev v pokoncilní době - sympozium k poctě kardinála Miloslava Vlka 28.5.2012


Oslava osmdesátých narozenin doc. Jaroslava Meda 19.4. 2012


KTF UK se zúčastnila Noci univerzit a protestního pochodu vysokoškoláků 29. 2. 2012


Shromáždění akademické obce Katolické teologické fakulty k „reformám“ vysokých škol 20.2.2012


Návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy mgr. Josefa Dobeše na KTF UK 1.12.2011


Prezentace knihy Jiřího Kuthana a Jana Royta "Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů"


Setkání akademický pracovníků fakulty září 2010, předání Řádu sv. Řehoře Velikého prof. Hledíkové


Slavnostní zahájení funkčního období děkana Prokopa Brože 8. března 2010


Představení kompendia sociální nauky církve


Konference Praha a velká kulturní centra Evropy v době lucemburské 1310-1437, Praha 31. 3. - 5. 4. 2008


Dr. K. Šprunk – 80. narozeniny


Vědecké sympozium k 90. narozeninám ThDr. O. Mádra - Česká katolická eklesiologie 2. poloviny 20. století - 19. 2. 2007


Mezinárodní vědecká konference Jezuité v Českých zemích – Bohemia Jesuitova 25. – 29.4. 2006


Udílení řádu sv. Řehoře Velikého 9.1.2006


SPORTOVNÍ AKTIVITYPoslední změna: 25. duben 2018 12:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám