S knihovnou za zády

Dnešní doba přináší mnoho výzev. Jednou z nich je také distanční výuka, která posunula pedagogy do nepoznaných sfér online prostoru. Právě tato potřeba vedla k nápadu vytvořit několik popularizačních minipřednášek vztahujících se k tématům na fakultě vyučovaných oborů.


Vznikla tak tři pilotní videa z domácího zázemí našich pedagogů pojmenovaná po jejich jednotícím prvku, totiž podle knihovny na pozadí záběrů. Tento motiv navíc navazuje na nejstarší tradici naší univerzity, kdy výuka probíhala „doma“ u profesorů.


Zveme Vás tedy do svých knihoven - světa netušených odborných témat.

A kolegy samozřejmě k zapojení se.Svatý Ambrož a Velikonoce - David Vopřada

Ukládání do hrobu (Pala Baglioni) - Raffael Santi - Marie Vymazalová

Jak se staví jesličky?- Marie Vymazalová

Duchovní požívání Krista - Benedikt Mohelník

Ježíšova (ne)vyslyšená modlitba - Vojtěch Novotný

Kouzlo Lewisovy apologetiky aneb proč Letopisy Narnie fungují? - Barbora Šmejdová

Pastorace podle papeže Františka - Aleš Opatrný

Diaspora - ano či ne? - Aleš Opatrný

Církev vycházející - Aleš Opatrný

Prostředí, kde se pastorace děje - Aleš Opatrný

Pastorace a víra - Aleš Opatrný

Vznik církve: Z Jeruzaléma do Antiochie - Mireia Ryšková

Vznik církve: Z Antiochie do Říma a po celé římské říši - Mireia Ryšková

Blahoslavený Hroznata - Petr Kubín

Kristiánova legenda - Petr Kubín

Biřmování - Zuzana Matisovská

Apoštolští nunciové - Marek Šmíd

Češi v nebeském Jeruzalémě - Jan Royt

Svoboda neurčitosti nebo svoboda kvality? - Lukáš Jan Fošum

Karel Čapek a biblické prvky v jeho dramatu R.U.R. - Klára Kudlová

Jeroným a jeho biblický odkaz - Jaroslav Brož

Uhersko na cestě ke křesťanské monarchii - Peter Bučko


A brzo Vás čeká mnoho dalších...


Poslední změna: 28. květen 2021 10:19 
Sdílet na: