Odborná stáž

Volitelný předmět Odborná stáž (KVAR810, detail KVAR016) je zaměřen na praktické využití teoretických poznatků získaných během studia na KTF UK. Studenti si tak osvojí praktické dovednosti potřebné k vykonávání jejich budoucího povolání. Studenti si mohou zvolit stáž v tuzemských i zahraničních institucí z připravené nabídky nebo si sami mohou domluvit stáž na jimi zvoleném pracovišti.


Stáž je možné absolvovat v takové organizaci nebo instituci, jejíž činnost prokazatelně souvisí se zaměřením studia studenta. Podmínky pro vykonání stáže se řídí podle konkrétní dohody s institucí, kde bude stáž vykonávána. Předmět je určen pro studenty všech vyučovaných oborů na KTF UK. Lze jej zapsat opakovaně, a to i mimo plán. Zahraniční stáž podléhá i dalším pravidlům, podrobněji zde.

Administrativní náležitosti stáže

Před zahájením stáže je podepsána dohoda mezi studentem, vysílající a přijímající organizací o době trvání, náplni a konkrétních podmínkách stáže, která je závazná pro všechny tři strany. Po ukončení stáže musí student sepsat závěrečnou zprávu, kde zhodnotí přínos absolvované stáže, jakou činností byl pověřen, do jaké míry stáž pomohla studentovi v přípravě na zapojení do pracovního procesu po ukončení studia a jaký byl jeho přínos pro organizaci, kde stáž probíhala. Student po ukončení stáže předloží písemné potvrzení o úspěšném absolvování stáže od organizace, kde stáž probíhala.

Délka stáže

Minimální délka stáže v tuzemských institucích je 60 hodin. Minimální délka stáže v zahraničních institucích je 2 měsíce.


Poslední změna: 7. březen 2023 10:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám