Vědecká rada

Členové Vědecké rady KTF


Předseda:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK, děkan)

Člen:

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (CMTF UP)

prof. Ivan Foletti, M.A., Ph.D. (FF MU)

doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UP)

doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. (CMTF UP)

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (KTF UK)

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (FF UK)

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (KTF UK)

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (FZS UPCE)

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (KTF UK)

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (TF JU)

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PF UK)

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (KTF UK)

doc. David Vopřada, Dr. (KTF UK)

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (UPOL FF)

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)


Jednací řád vědecké rady KTF UK v aktuálním znění zde.

Kontakt:


Zasedání Vědecké rady

Schválené termíny zasedání vědecké rady (vždy ve středu ve 13:00):


Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

Odkaz na on-line zasedání

2021

03. 02. 2021

program

usnesení

zápis

link pro připojení

24. 05. 2021

Hlasování per rollam

usnesení

zápis

02. 06. 2021

mimořádně od 14:30

program

usnesení

link pro připojení

7. 10. 2021

Hlasování per rollam

usnesení

26. 10. 2021

Hlasování per rollam

usnesení

03. 11. 2021

link pro připojení

2022

02. 02. 2022

01. 06. 2022


Usnesení a zápisy vědecké rady 2020    

Usnesení a zápisy vědecké rady 2019

Usnesení a zápisy vědecké rady 2018Zápisy a usnesení z předchozích let naleznete v archivu úřední desky.


Poslední změna: 2. listopad 2021 14:58 
print
Sdílet na: