Vědecká rada

Členové Vědecké rady KTF

Předseda:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Katedra systematické teologie a filosofie KTF UK

Členové:

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Katedra biblických věd KTF UK

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

Katedra filozofie a patrologie CMTF UP

doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.

Katedra systematické teologie a filosofie KTF UK

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Katedra historie PdF MUNI

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Katedra filosofie a religionistiky TF JU

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

prof. Martin Prudký, Dr.

Katedra Starého zákona ETF UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství FZS UPCE

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF MUNI

doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

Katedra systematické teologie CMTF UP

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

Katedra teologických věd TF JU

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

Katedra dějin umění a estetiky UMPRUM

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Ústav dějin umění AV ČR

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

Katedra dějin umění FF UP

prof. ThDr. Lubomír Žák

Katedra systematické teologie CMTF UP


Velký kancléř fakulty


J. E. Mons. Jan Graubner, Arcibiskup pražský Jednací řád vědecké rady


Jednací řád vědecké rady KTF UK v aktuálním znění zde.

Kontakt:


Zasedání Vědecké rady

Schválené termíny zasedání vědecké rady (vždy ve středu ve 13:00):


Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

Odkaz na on-line zasedání

2021

03. 02. 2021

program

usnesení

zápis

link pro připojení

24. 05. 2021

Hlasování per rollam

usnesení

zápis

02. 06. 2021

mimořádně od 14:30

program

usnesení

zápis

link pro připojení

7. 10. 2021

Hlasování per rollam

usnesení

zápis

26. 10. 2021

Hlasování per rollam

usnesení

zápis

03. 11. 2021

program

usnesení

zápis

link pro připojení

2022

25. 01. 2022

usnesení

zápis

24. 03. 2022

usnesení

zápis

01. 06. 2022

program

usnesení

zápis

02. 11. 2022

program

usnesení

2023

01. 02. 2023

07. 06. 2023


Zápisy a usnesení z předchozích let naleznete v archivu úřední desky.


Poslední změna: 5. leden 2023 16:11 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám