Vědecká rada

Členové Vědecké rady KTF

Předseda:

ThLic. Prokop Brož, Th.D. (KTF UK, děkan)

Člen:

prof. Pavel Ambros, Th.D. (CMTF UP, Olomouc)

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. (FF UP)

Mons. ThLic. Dominik Duka (Praha, arcibiskup)

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (FF UK)

doc. Josef Hřebík, Th.D. S.S.L. (KTF UK)

doc. Petr Chalupa, Th.D. (CMTF UP)

Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (ETF UK)

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (KTF UK, FF UK)

doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JCU, České Budějovice)

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV UK)

Mons. Michal Slavík, Th.D. (Praha, generální vikář)

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (TF JCU, České Budějovice)

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. (1.LF, KTF UK)

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)

Dokumenty

Usnesení vědecké rady 2017

Usnesení vědecké rady 2016


Archiv


Kontakt


Poslední změna: 13. březen 2017 14:37 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám