Vědecká rada

Členové Vědecké rady KTF

Předseda:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Katedra systematické a pastorální teologie KTF UK

Členové:

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Katedra biblických věd a starých jazyků KTF UK

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

Katedra filozofie a patrologie CMTF UP

doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.

Katedra filosofie a práva KTF UK

prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra filosofie TUL

prof. Dr. Ing. Tomáš Machula, Th.D., Ph.D.

Katedra filosofie a religionistiky TF JU / Katedra filosofie a práva KTF UK

prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

prof. Martin Prudký, Dr.

Katedra Starého zákona ETF UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství FZS UPCE

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Centrum pro dějiny obrazu a vizuální kultury FF MUNI

doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

Katedra systematické teologie CMTF UP

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

Katedra teologických věd TF JU

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

Katedra dějin umění a estetiky UMPRUM

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Ústav dějin umění AV ČR

prof. ThDr. Lubomír Žák

Katedra systematické teologie CMTF UP


Velký kancléř fakulty


J. E. Mons. Jan Graubner, Arcibiskup pražský 


Jednací řád vědecké rady

Jednací řád vědecké rady KTF UK v aktuálním znění zde.

Kontakt:


Zasedání Vědecké rady

Schválené termíny zasedání vědecké rady (vždy ve středu ve 13:00):

Archiv Vědecké rady: 2021 a 2022.

Zápisy a usnesení z předchozích let naleznete v archivu úřední desky.


Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

Odkaz na on-line zasedání

2023

10. 02. 2023 Hlasování per rollam

usnesení

zápis

12. 04. 2023 Hlasování per rollam

usnesení

zápis

07. 06. 2023

program

usnesení

zápis

07. 11. 2023 Hlasování per rollam

usnesení

zápis

2024

07. 02. 2024

program

usnesení

05. 06. 2024

06. 11. 2024

2025

07. 02. 2025


Poslední změna: 28. únor 2024 17:59 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám