Předpisy

  Vnitřní předpisy fakulty

  Vnitřní předpis

  Schváleno AS fakulty

  Schváleno AS UK

  Datum účinnosti

  Statut

  15. 9. 2021

  1. 10. 2021

  1. 11. 2021

  Volební řád AS

  15. 9. 2021

  1. 10. 2021

  1. 11. 2021

  Jednací řád AS

  31. 5. 2017

  23. 6. 2017

  1. 7. 2017

  Jednací řád VR

  27. 1. 2021

  12. 3. 2021

  1. 4. 2021

  Disciplinární řád

  31. 5. 2017

  23. 6. 2017

  1. 7. 2017

  Pravidla pro organizaci studia

  29. 1. 2020

  11. 5. 2020

  12. 5. 2020

  Pravidla pro přiznávání stipendií

  30. 3. 2022

  13. 5. 2022

  1. 6. 2022

  Rigorózní řád

  31. 5. 2017

  23. 6. 2017

  1. 7. 2017

  Vnitřní předpisy fakulty vč. změn


  Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy

  průběžně aktualizované verze zde


  Další předpisy  Platná opatření děkana

  Organizace fakulty


  OD č. 14/2023

  Provedení inventarizace pro rok 2023

  OD č. 13/2023

  Děkanát a knihovna

  OD č. 11/2023

  Působnost proděkanů

  OD č. 9/2023

  Příspěvky zaměstnancům

  OD č. 8/2023

  Používání informačních a komunikačních technologií

  OD č. 7/2023

  Principy kariérního rozvoje technicko hospodářských pracovníků

  OD č. 5/2023

  Organizační řád

  OD č. 2/2023

  Prevence zneužití autority a sexuálního obtěžování

  OD č. 1/2023

  Cooperatio

  OD č. 20/2022

  Příspěvek na stravování

  OD č. 14/2022

  Evidence pracovní doby

  OD č. 8/2022

  Ediční činnost

  OD č. 7/2022

  Pravidla celoživotního vzdělávání

  OD č. 4/2022

  Působnost vedoucích kateder

  OD č. 1/2022

  Působnost tajemníka

  OD č. 7/2021

  Stanovení rozpětí výše osobního ohodnocení

  OD č. 1/2020

  Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje

  OD č. 19/2019

  Výkon spisové služby

  OD č. 6/2019

  Komise pro etiku ve výzkumu

  OD č. 16/2018

  Stanovení limitu denního pokladního zůstatku

  OD č. 11/2015

  Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury fakulty KTF UK

  OD č. 4/2015

  Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  OD č. 1/2015

  Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

  OD č. 8/2011

  Oběh dokladů

  OD č. 12/2007

  Vnitřní kontrolní systém fakulty

  OD č. 6/2007

  Pravidla pro provozování kamerového systému na KTF UK

  OD č. 10/2006

  Pravidla k zastavení nehospodárnosti

  OD č. 8/2006

  Časové rozlišování nákladů a výnosů

  OD č. 7/2006

  Finanční kontrola na UK KTF

  OD č. 1/2005

  Odkládání osobních věcí v prostorách fakulty


  Studium

  OD č. 1/2024

  Harmonogram akademického roku 2024/2025

  OD č. 15/2023

  Výše stipendia za vynikající studijní výsledky a výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných v akademickém roce 2023/2024

  OD č. 10/2023

  Rozvrh hodin

  OD č. 4/2023

  Sestavování ISP

  OD č. 17/2022

  Výše doktorandského stipendia

  OD č. 9/2021

  Uznání splnění kontroly studia předmětu

  OD č. 4/2021

  Pomocný vědecký pracovník

  OD č. 12/2020

  Komisionální zkoušení

  OD č. 11/2020

  Změny studijních plánů

  OD č. 22/2019

  Konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

  OD č. 5/2019

  Souborná zkouška v doktorském studijním programu katolická teologie

  OD č. 4/2019

  Hodnocení vzdělávací činnosti

  OD č. 28/2018

  Vedení kvalifikačních prací

  OD č. 22/2018

  Evidence a zpřístupnění elektronické podoby závěrečných a habilitačních prací

  OD č. 20/2018

  Konání státní rigorózní zkoušky

  OD č. 19/2018

  Konání státní závěrečné zkoušky

  OD č. 15/2018

  Imatrikulace

  OD č. 9/2018

  Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných

  OD č. 8/2018

  Průběh přijímací zkoušky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

  OD č. 7/2018

  Vybírání úhrad za úkony od studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

  OD č. 4/2017

  Elektronická evidence studijních výsledků

  OD č. 10/2015

  Elektronická evidence státních závěrečných zkoušek na Katolické teologické fakultě UK


  Věda

  OD č. 11/2022

  Standardy pedagogických a vědeckých povinností

  OD č. 10/2022

  Principy kariérního rozvoje

  OD č. 8/2022

  Ediční činnost

  OD č. 5/2022

  Hospodaření s projektovými prostředky


  Knihovna

  OD č. 12/2023

  Provozní řád knihovny  Další

  OD č. 13/2022

  Znalecký ústav KTF UK

  OD č. 27/2018

  Pamětní medaile Arnošta z Pardubic

  OD č. 9/2006

  Osoby či útvary odpovědné za kontrolu dodržování předchozích opatření děkana


  English version


  Poslední změna: 5. duben 2024 09:14 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám