Předpisy

  Vnitřní předpisy fakulty

  Vnitřní předpis

  Schváleno AS fakulty

  Schváleno AS UK

  Datum účinnosti

  Statut

  29.03.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Volební řád AS

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Jednací řád AS

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Jednací řád VR

  12. 3. 2021

  27.1. 2021

  31. 5. 2021

  Disciplinární řád

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017

  Pravidla pro organizaci studia

  29.05.2019

  21.6.2019

  21.6.2019

  Pravidla pro přiznávání stipendií

  29.05.2019

  21.6.2019

  21.6.2019

  Rigorózní řád

  31.05.2017

  23.6.2017

  01.07.2017  Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy

  průběžně aktualizované verze zde


  Další předpisy  Platná opatření děkana

  Organizace fakulty

  OD č. 1/2019

  Organizační řád děkanátu

  OD č. 2/2019

  Působnost proděkanů

  OD č. 12/2019

  Organizační řád KTF UK

  OD č. 13/2019

  Evidence pracovní doby

  OD č. 17/2019

  Principy financování kurzů CŽV a U3V

  OD č. 1/2020

  Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje

  OD č. 19/2019

  Výkon spisové služby

  OD č. 17/2018

  Příspěvky zaměstnancům

  OD č. 16/2018

  Stanovení limitu denního pokladního zůstatku

  OD č. 5/2018

  Působnost vedoucích kateder

  OD č. 3/2018

  Působnost tajemníka

  OD č. 4/2016

  Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky

  OD č. 4/2015

  Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  OD č. 1/2015

  Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

  OD č. 12/2007

  Vnitřní kontrolní systém fakulty

  OD č. 6/2007

  Pravidla pro provozování kamerového systému na KTF UK

  OD č. 10/2006

  Pravidla k zastavení nehospodárnosti

  OD č. 8/2006

  Časové rozlišování nákladů a výnosů

  OD č. 7/2006

  Finanční kontrola na UK KTF

  OD č. 1/2005

  Odkládání osobních věcí v prostorách fakulty


  Studium

  OD č. 8/2019

  Uznávání splnění kontroly studia předmětu

  OD č. 5/2019

  Souborná zkouška v doktorském studijním programu katolická teologie

  OD č. 4/2019

  Hodnocení vzdělávací činnosti

  OD č. 28/2018

  Vedení kvalifikačních prací

  OD č. 15/2019

  Výše doktorandského stipendia platná v akademickém roce 2019/2020

  OD č. 22/2018

  Evidence a zpřístupnění elektronické podoby závěrečných a habilitačních prací

  OD č. 22/2019

  Konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

  OD č. 20/2018

  Konání státní rigorózní zkoušky

  OD č. 19/2018

  Konání státní závěrečné zkoušky

  OD č. 15/2018

  Imatrikulace

  OD č. 12/2018

  Výše doktorandského stipendia

  OD č. 9/2018

  Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných

  OD č. 8/2018

  Průběh přijímací zkoušky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

  OD č. 7/2018

  Vybírání úhrad za úkony od studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

  OD č. 4/2017

  Elektronická evidence studijních výsledků

  OD č.1/2017

  Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí

  OD č. 10/2015

  Elektronická evidence státních závěrečných zkoušek na Katolické teologické fakultě UK

  OD č. 7/2020

  Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2020/2021

  OD č. 8/2020

  Výše doktorandského stipendia

  OD č. 9/2020

  Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2020/2021

  OD č.11/2020

  Změny studijních plánů

  OD č.12/2020

  Komisionální zkoušení

  OD č.1/2021

  Harmonogram akademického roku 2020/2021 ve znění pozdějších úprav

  OD č.2/2021

  Harmonogram akademického roku 2021/2022

  OD č.2/2021

  Změna opatření děkana č. 6/2020Harmonogram akademického roku 2020/2021 ve znění pozdějších úprav


  Věda

  OD č. 14/2018

  Standardy pedagogických a vědeckých povinností

  OD č. 11/2018

  Pomocný vědecký pracovník

  OD č. 7/2015

  Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech

  OD č. 9/2019

  Hospodaření s grantovými prostředky

  OD č. 7/2019

  Ediční činnost


  Knihovna

  OD č. 21/2019

  Provozní řád knihovny  Další

  OD č. 27/2018

  Pamětní medaile Arnošta z Pardubic

  OD č. 9/2006

  Osoby či útvary odpovědné za kontrolu dodržování předchozích opatření děkana


  Poslední změna: 24. květen 2021 14:33 
  print
  Sdílet na: