O fakultě

Naše fakulta je moderní akademickou institucí s tradicí sahající až k založení Univerzity Karlovy v letech 1347–1348. Její název odkazuje k původnímu oborovému vymezení. Dnes je křesťanskáná víra předpokládána u teologů, zatímco od studentů jiných oborů je žádána otevřenost vůči tomuto jevu jako faktu, který měl a má podstatný vliv na dějiny lidstva, jeho uměleckou tvorbu, etické uvažování a sociální uspořádání.


Úspěšnost přijetí se v posledních pěti letech pohybovala mezi 70–80%. Více než 59% zapsaných studentů tvoří ženy.

Míra zaměstnanosti absolventů je velmi vysoká. Počet těch, kteří nenašli zaměstnání do jednoho roku od ukončení studia, se v posledních pěti letech pohyboval mezi 0–1,5%.


Výuka je spojena se soudobými formami vzdělávání. Zprostředkovává poznání na mezinárodní úrovni a vybavuje studenty dovednostmi potřebnými pro pracovní uplatnění. Ti se také přímo zapojují do vědeckých, organizačních a reprezentačních aktivit, což jim poskytuje zkušenost zodpovědnosti a spolupráce, a ovšem i příjem formou účelových stipendií.


Pestrá nabídka předmětů, z nichž si studenti volí dle svého zájmu v souladu se studijními plány zvoleného programu a evropským kreditním systémem (ECTS), je spojena s kvalifikovanými vyučujícími, předními osobnostmi daných oborů v České republice. Internacionalizaci posilují finanční programy, které poskytují široké možnosti zahraniční mobility, například v rámci programu Erasmus+.


Fakulta je relativně malá, což ji zbavuje nepříjemné anonymity a umožňuje osobní vztahy mezi studenty a vyučujícími i individuální péči o potřeby každého člena akademické obce.


Tomu odpovídá inovované zázemí učeben i společných prostor, knihovna s rozsáhlým fondem a stále rozvíjené užití informačních a komunikačních technologií.


Sídlíme v klidné a dobře dostupné části Prahy – v budově, jež patří Arcibiskupství pražskému a v níž jsou umístěny také další instituce.


Na veřejnoprávní vysoké škole je studium bezplatné (poplatky se týkají jen těch, kdo studium prodlužují o více než rok nebo předchozí vysokoškolské studium nedokončili). Ubytování a stravu si student zajišťuje na kolejích a menzách nebo v privátu. Obědvat lze v nedalekých menzách ČVUT.


Fakulta poskytuje zvláštní péči studentům se specifickými potřebami (zrakové, luchové či pohybové postižení, specifické poruchy učení, porucha autistického spektra, jiné obtíže). Do prostor fakulty i v nich je zřízen bezbariérový přístup. Část učeben obsahuje vybavení pro studenty s postižením zraku a/nebo sluchu. Zprostředkovat lze kontakt s psychology. Katolická církev jmenovala fakultního kaplana, který nabízí službu liturgie, zpovědi, naslouchání, doprovázení.


Mimoškolní zájmové aktivity jsou u nás podporovány.


Poslední změna: 17. březen 2023 11:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám