Fakultní kaplan

Pravidelné bohoslužby

Probíhají pouze během výuky v semestru.


pondělí až pátek

12:00

Anděl Páně (je-li přítomen kněz, následuje mše svatá)

fakultní kaple

Úterý

12.00

bohoslužba slova (jáhen Marek Šmíd)

15.15

latinská modlitba uprostřed dne (nona)

Čtvrtek

10.00

latinská modlitba uprostřed dne (tercie)

12.00

mše svatá (P. Pavel Frývaldský)

sobota, kdy se koná výuka kombinovaného studia

8:15

Mše svatá fakultní kaple (v době prezenční výuky

kombinovaného studia)


Kontakt na fakultního kaplana

Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.


Touto službou je pověřen ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.


Na fakultního kaplana se můžete obrátit také s jakýmikoli návrhy a podněty z řad studentů, týkajícími se duchovního života na KTF UK ( ).


Poslední změna: 19. duben 2022 10:38 
print
Sdílet na: