Kontakty


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3

160 00 Praha 6

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Číslo účtu: 32034061/0100

IBAN: CZ6301000000000032034061

SWIFT: KOMBCZPPXXX


V době pandemie je podatelna děkanátu otevřena:

Pondělí 9.00 - 11.00

Středa 9.00 - 11.00


Sekretariát děkana je možné kontaktovat také telefonicky:

Jana Ferbyová: 737 272 241


Kontakt pro novináře:

Oddělení vnějších vztahů, referentka Adéla Bytelová, adela.bytelova@ktf.cuni.cz, tel.: +420 220 181 425Administrativní oddělení

sekretariát děkana

+420 220 181 244

tajemník

+420 220 181 248

ekonomické oddělení

+420 220 181 400

studijní oddělení

+420 220 181 383

vědecké oddělení

+420 220 181 384

zahraniční oddělení

+420 220 181 241

oddělení vnějších vztahů

+420 220 181 425

knihovna

+420 220 181 304


Podnájem učeben KTF UK

Znalecká činnost


Pedagogové a zaměstnanci

 • Pokud hledáte kontakt na některého pracovníka fakulty (telefon, e-mail), můžete použít rektorátní seznam všech zaměstnanců univerzity.

 • Znáte-li jméno a příjmení člověka, kterému chcete poslat e-mail, můžete psát také adresu ve formě: jmeno.prijmeni@ktf.cuni.cz.

 • Kontakt na jednotlivé pedagogy a jejich konzultační hodiny lze také vyhledat v seznamu vyučujících.


Podatelna

 • Při podávání písemností úředního charakteru pro KTF UK prosím používejte k tomu určenou schránku, která je umístěna v předsálí děkanátu nalevo od vstupu do kanceláře K1029.

  • Schránka se vybírá dle potřeby, nejméně 1x denně.

  • Poslední výběr schránky se provádí od pondělí do čtvrtka v 16:00 hod. (v červenci a srpnu ve 13:00 hod.), v pátek ve 13:00 hod. Písemnosti vložené do schránky po tomto termínu budou zaevidovány následující pracovní den.

 • Ve výjimečných případech je možné též osobní podání dokumentů v úředních hodinách podatelny KTF UK v kanceláři K1029. Studenti bakalářských, navazujících magisterských a magisterských oborů mohou podat své žádosti na studijním oddělení a doktorandi na vědeckém oddělení, žádosti ve věci studia v zahraničí a zahraničních vztahů na zahraničním oddělení (vždy během úředních hodin).

  • Úřední hodiny podatelny KTF UK  jsou:

   pondělí

   10:00 – 12:00

   13:00 – 15:00 (kromě července a srpna)

   úterý

   10:00 – 12:00

   13:00 – 15:00 (kromě července a srpna)

   středa

   10:00 – 12:00


   čtvrtek

   10:00 – 12:00

   pátek

   10:00 – 12:00

  • V čase prázdnin a o zkouškovém období může dojít ke změnám úředních hodin podatelny.  

                   

 • Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a na přenosných nosičích dat:

  Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova

  Thákurova 3

  160 00 Praha 6

 • E-mail: podatelna@ktf.cuni.cz

 • Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Ochrana osobních údajů

Informační povinnost o zpracování a ochraně osobních údajů na UK


Pověřenec pro ochranu osobních údajů na Univerzitě Karlově:

Mgr. Jan Jindra

e-mail: gdpr@cuni.cz

tel: +420 224 491 740


Poslední změna: 12. srpen 2022 18:18 
Sdílet na: