• Aktuality

Aktuality

3. března 2023

C.V.P. jubilující


V těchto dnech si připomínáme dvě životní jubilea našeho kolegy prof. dr. Ctirada Václava Pospíšila, Th.D.: 65. narozeniny (4. března) a 35. výročí kněžského svěcení (28. února).

Nebudu se v laudatio věnovat jeho životopisu. Základní informace si lze snadno vyhledat. To klíčové, co chci vyslovit, mi diktuje přátelství a upřímné přesvědčení: Pán nám v něm dal veliké požehnání.

Když mu svěřil službu slova (diakonia tú logú: Sk 6,4), obdaroval ho podivuhodnou schopností poznávat a dávat poznat Ježíše Krista a Trojjediného. Vybavil ho přirozeným nadáním, umožnil mu získávat rozsáhlé vědomosti a dal mu hlubokou reflexi, jež je spojena s obratným vyjadřováním. Svědectví o tom podávají především ti, kdo naslouchali a naslouchají jeho přednáškám. Je až dojemné, jaké stopy v nich zanechal. A pak jsou tu jeho texty. Neuvěřitelné kvalitou, kvantitou i tematickou šíří. Zmíním pouze tituly: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel (2010); Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia (2002); Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie (2017); Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii (2010); I řekl Bůh: trinitární teologie stvoření (2019); Průkopníci a jejich odpůrci: světová katolická teologie 1871–1910 a evoluční vznik-stvoření člověka (2018); Maria: mateřská tvář Nejvyššího (2018); Masaryk iritující a fascinující (2018); Úvod do husovských dilemat: historie a teologie (2020); Božská sláva Ukřižovaného (2020); A Slovo se stalo tělem (2022). Skoro bych zapomněl zmínit jeho obrovskou činnost překladatelskou, v níž vynikají dokumenty Mezinárodní teologické komise.

Otec Ctirad věrně slouží Pánu v jeho církvi, ač se přitom trápí tím, jak je podvyživena poznáním vtěleného Slova a jak nedůsledně následuje Ukřižovaného. Je ilustrací principu, který vyslovil Josef Zvěřina (1913–1990): „Církev se děje tam, kde hříšný člověk jedná jako vykoupený a kde jedná v církvi přítomný Bůh.“ A tak tomu v případě našeho jubilanta opravdu jest.


Ad multos annos! A děkujeme!


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám