• Aktuality

Aktuality


Vyučující biblické katedry dr. Tomáš Cyril Matějec byl vysvěcen na kněze


Nebývá běžné, že by se český vysokoškolský pedagog stal knězem – na teologických fakultách se naopak mnohem spíš stává, že kněz je přijat jakožto učitel. Kolega Tomáš Matějec, který na naší fakultě od r. 2015 vyučuje latinu, hebrejštinu a římskou literaturu, tedy představuje výjimku, a proto chceme na tuto milou raritní událost upozornit krátkým medailonkem, shrnujícím jeho curriculum vitae i cestu ke kněžství.


            Tomáš Matějec (*1975) vyrostl v Jablonci nad Nisou, kde také dosáhl maturity na gymnáziu. V r. 1999 absolvoval své první magisterské studium na pražské FF UK ve dvojoboru český jazyk a literatura – latina, tamtéž (na Ústavu české literatury a literární vědy) dosáhl doktorského gradu (Ph.D.) v oboru dějiny literatury obhájením disertace František Jan Vavák na cestě za vzděláním a kulturou. V letech 2003–2009 působil jako odborný asistent na Katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Techniícké univerzity v Liberci. Posléze vstoupil do pražského semináře a jako alumnus začal studovat teologii na KTF UK (2010). V průběhu studia se rozhodl pro cestu řeholní a vstoupil do premonstrátského řádu v klášteře na Strahově, kde přijal řeholní jméno Cyril (2013). Magisterský diplom z katolické teologie získal v r. 2015, na podzim 2016 obhájil rigorózní práci (Biblické výklady Jeronýma Hirnhaima ve spise Theologia Universalis), a získal tak gradus ThLic. Nyní dále pokračuje v doktorském studiu teologie na biblické katedře.


            17. června 2017 složil Tomáš Cyril Matějec na Strahově slavné řeholní sliby a stal se tak „plnoprávným“ premonstrátem. O den později (18. 6.) byl biskupem Františkem Radkovským vysvěcen na jáhna a za týden (25. 6.) pak přijal z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze OPraem. kněžské svěcení. Našemu kolegovi-novoknězi srdečně blahopřejeme!


Josef Bartoň, Katedra biblických věd KTF UK

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám