• Aktuality

Aktuality


20. prosince 2017

Dlouholetému pedagogovi KTF UK PhDr. Milanu Bubnovi, Ph.D. byla udělena medaile arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Medaile je udělována těm osobnostem, které se zvláště významným způsobem zasloužily o rozvoj Katolické teologické fakulty UK, rozvoj teologických věd, vzdělanosti a akademických svobod.


Dr. Buben vystudoval anglický a český jazyk na FF UK. Vyjma jazyků svůj odborný zájem zaměřil také na heraldiku a genealogii. V letech 1984–1994 byl předsedou Heraldické společnosti v Praze. V roce 1990 se stal magistrálním rytířem Suverénního řádu Maltézských rytířů. Od roku 2005 je pedagogem KTF UK. Mezi jeho nejvýznamější vědecké práce patří Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích.


Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty