• Aktuality

Aktuality


11. ledna 2018

Opět spuštěna studentská anketa


Anketa potrvá od 11. ledna do 10. února 2018. Nově byla jmenována pracovní komise, složená z proděkana pro studium a čtyř členů zvolených akademickým senátem: dr. M. Pech, doc. M. Ryšková, Mgr. J. Kříž a Bc. B. Uchytilová. Na ně se s důvěrou můžete obracet se svými podněty. Novinkou také je zveřejňování slovních odpovědí, s možností uzavřít ty, o nichž tak rozhodnou odpovědné osoby. Cílem hodnocení v nejbližší době je získat mnohem vyšší studentskou účast, než byla dosud. Z tohoto důvodu byl snížen počet otázek a jen některé jsou závazné. Rozšířil se také prostor pro slovní odpovědi.


Pro letní semestr je slíbeno zavedení nové aplikace pro hodnocení výuky, která byla vytvořena na Filozofické fakultě UK a kterou začíná používat stále víc fakult naší Almae matris. Aplikace umožní operativnější interakci uživatelů a bude přístupná i z mobilních zařízení.


Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty