• Aktuality

Aktuality


8. března 2018

ThLic. Prokop Brož, Th.D. obdržel spolu s dalšími odstupujícími děkany UK pamětní medaili Univerzity Karlovy. Medaile mu byla udělena za zásluhy o rozvoj Katolické teologické fakulty, v jejímž čele v roli děkana 8 let stál. Medaile mu byla předána během slavnostní inaugurace rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA dne 7. března 2018 v Karolinu.
Fotografie z inaugurace rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA v Karolinu (první fotografie) a z předání děkanského postu novému děkanovi KTF UK prof. PhLic. Vojtěchu Novotnému, Th.D. v Týnském chrámu.


Zdroj: fotoarchiv UK (René Volfík, Vladimír Šigut), Člověk a víra

Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty