• Aktuality

Aktuality


13. srpna 2019

Doc. David Vopřada, Dr. byl k 1. srpnu 2019 jmenován docentem. Úspěšně tak zakončil habilitační řízení, které bylo započato v lednu tohoto roku.


Doc. Vopřada předložil jako habilitační práci připravovanou publikaci Quodvultdeus: a Bishop Forming Christians in the Vandal Africa: A Contextual Analysis of the Pre-baptismal Sermons attributed to Quodvultdeus of Carthage. Předsedou habilitační komise byl zvolen prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D., členy habilitační komise byli doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (HTF UK), doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UP v Olomouci), prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (FF MUNI), doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., (TF TU v Trnave). Oponenty habilitační práce byli doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (FF MUNI v Brně), prof. Dr. Dr. Dr. Hubertus R. Drobner, DD (TF Paderborn), prof. Allan D. Fitzgerald, O.S.A., Ph.D. (Augustinian Institute Villanova University). Dne 5. června 2019 v rámci zasedání Vědecké rady KTF UK přednesl doc. Vopřada přednášku na téma Augustinova pedagogika přítomná v jeho katechumenátu.


Autor: Marie OpatrnáSdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty