• Aktuality

Aktuality

4. srpna 2020

10. ročník CRASHTESTU!

Světlo všichni chápeme jako samozřejmý každodenní jev. Tento fenomén je ve skutečnosti naprosto stěžejní a nepostradatelnou složkou našeho života. Bez něj by se naše společnost ocitla v chaosu. Se světlem si asociujeme pozitivní hodnoty. Tma, temno a stín naproti tomu přirozeně vyvolávají negativní konotace. Světlo lze chápat v několika rovinách. Výstava přibližuje tři polohy světla: spirituální, kosmickou a psychohygienickou.

Expozice je součástí kurátorského projektu CRASHTEST, v rámci kterého studenti dějin umění na Katolické teologické fakultě v roli kurátorů připravují výstavu prací studentů vysokých škol v České republice, případně ze zahraničí. V tomto roce projekt vznikl ve spolupráci se studenty Českého vysokého učení technického, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Světlo bývá často spojováno s duchovnem. Podle Bible vneslo světlo do chaosu řád, čímž povstal náš svět. V katolických chrámech primárně symbolizuje Boží přítomnost ve svatostánku. V židovství je se světlem spojen svátek chanuka, během kterého se zapalují svíce na osmiramenném svícnu na památku znovuvysvěcení jeruzalémského chrámu a souvisejícího zázraku. Světlo je také významným prvkem interiéru středověkých katedrál díky velkým vitrážím. Díla odkazující na spirituální charakter světla jsou rozptýlena v různých částech výstavy. Patří mezi ně instalace Tomáše Krejčího před MUD, na dvorku Aeternum a nad schody do sklepního „bazénu“ Memento Lenky Tomanové.


Vesmír pro nás dnes přestává být mrazivou pustinou nepoznaného. Začínáme o něm uvažovat jako o plodném organismu, z kterého vzešla i naše Země. Působí v něm obrovské síly, jak dokládají černé díry pohlcující vše ve svém okolí, což reflektují svítidla Horizon Kristýny Mikoláškové. Naproti tomu její svítidla Dione jsou inspirována planetárními konjunkcemi, které symbolizují archetypální zrod světla šířeného Sluncem a jeho soustavou. Na harmonický pohyb Země kolem Slunce reaguje videoinstalace Neviditelné síly Karima Tarakji. Slunce Petra Pavča poukazuje kromě krásy a životodárné síly i na jeho ničivou moc. Juraj Kusy svou digitální mísou nextSpace vytváří specifickou formu digitálního vesmíru.


Vliv světla na duši vnímá lidstvo už od dávných dob. Ve starověké řecké kultuře bychom našli sluneční lázně na střešních terasách, jako s léčebným prostředkem s ním dodnes pracuje tradiční čínská medicína. Také moderní lékařství rozvíjí řadu nových alternativních metod, skrze které pacientům pomáhá pomocí světla a barev. Ty mají pozitivní účinky na naše psychické a fyzické zdraví. Svébytným způsobem je tematizovala ve svých svítidlech Tajemství umístěných v prostoru sklepního „bazénu“ Jana Kučerová.Kurátorky výstavy: Kristýna Belasová, Magdaléna Trefná, Michaela Uksová.

Vedoucí projektu Crashtest: PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Spolupořadatelé: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Společnost Topičova salonu


Sdílet na: