NPO

Národní plán obnovy

Transformace pro VŠ na UK - Aktivita A1

reg. č.: NPO_UK_MSMT-16602/2022


Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend (investice v oblasti informačních systémů a technologií, zejména na pořízení hardwarového a softwarového vybavení a další techniky či na posílení výpočetní kapacity nezbytné pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. V rámci specifického cíle A1 budou podpořeny i vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí souvisejících s používáním výpočetní techniky v oblasti digitální výuky, a to jak na straně akademických pracovníků a dalších osob podílejících se na zajištění vzdělávací činnosti dané vysoké školy, tak na straně studentů.)


Kontaktní osoba:


Ing. Luděk Knorr


Tajemník


tel: +420 220 181 248


Více informací na OPPPoslední změna: 17. červen 2024 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám