Ph.D.Infra

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Registrační číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Doba realizace: 2023 - 2026

O projektu  Ph.D.Infra

Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury doktorských studijních

programů, a to jak prostřednictvím pořizování nového vybavení, tak

prostřednictvím rekonstrukce stávajících prostor. Doktorské studijní

programy představují klíčový článek v přípravě budoucích výzkumných

pracovníků a jejich kvalitativní úroveň je jedním z faktorů, který zásadním

způsobem ovlivňuje kvalitativní úroveň výzkumného prostředí v ČR,

zejména v delším časovém horizontu. V souladu s principem efektivnosti

mohou být pořízené přístroje a rekonstruované prostory využívány i

studenty jiných než doktorských studijních programů.


Aktivita 2. Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů -

Pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro doktorské studijní

programy (včetně stavebních úprav souvisejících s jeho zabudováním či

instalací a dalších nezbytných kroků předcházejících uvedení do provozu);

pořízení hardwarového, softwarového a jiného vybavení pro doktorské

studijní programy; - pořízení odborné literatury a dalších informačních

zdrojů pro doktorské studijní programy.


Poslední změna: 17. červen 2024 14:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám