• Aktuality

Aktuality

7. ledna 2021

Aktualizováno 7. 1. 2020

Obecná ustanovení

Všichni se řídí obecně platnými předpisy a nařízeními a dbají zvýšených hygienických opatření.


Harmonogram akademického roku 2020/2021 (OD č. 6/2020) se zatím nemění, s výjimkou zrušené imatrikulace a Veni Sancte.

Přístup do prostor fakulty není omezen, doporučuje se však pouze na dobu nezbytně nutnou.


Pregraduální výuka (bc. a mgr. studium)

Usnesením vlády České republiky ze dne 07. 1. 2020 i nadále platí, že veškerá výuka probíhá distanční formou. Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Do 22. ledna 2021 platí tedy na vysokých školách zákaz osobní účasti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání při:

 • výuce

 • praktické výuce a praxi (s výjimkou studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů)


Je povoleno :

 • konat zkoušky v počtu do 10 osob

 • konání individuálních konzultacích


Knihovna:


Studijní oddělení:


Akademické obřady - Promoce a imatrikulace:

 • Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou zrušeny do 31. 12. 2020. Studijní oddělení bude kontaktovat všechny absolventy ohledně předání diplomů.Postgraduální studium

Studium v rámci doktorských studijní programů je povoleno v prezenční formě.Nástroje distanční výuky


MOODLE

 • užívaný především u teologických programů a dálkového studia


MS TEAMS

 • vhodný pro všechny (licence přístupná všem studentům i zaměstnancům UK při užívání MS 365, přístup a návody zde a zde

 • vhodný pro on-line setkání i tzv. bezkontaktní výuku (sdílení materiálů atd.)


FORMA VÝUKY

optimální on-line vzdělávání v čase stanoveném rozvrhem bezkontaktní formy výuky (videopřednáška, prezentace, e-learning, samostudium) jsou přípustné jako náhrada přednášek. Musí být spojeny s průběžnou vzájemnou komunikací studentů a pedagoga.


V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výuky kontaktujte nejdříve garanta-vyučujícího daného předmětu, dále případně garanta daného studijního programu či vedoucího katedry.


Garanti studijních programů jsou:

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. PhDr. David Svoboda, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (Bc.) doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (NMgr.) prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

Dějiny křesťanského umění (Bc.) PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Dějiny křesťanského umění (NMgr.) prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologie (Mgr.) prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Teologické nauky (Bc., NMgr.) doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Evidence studentů

Žádáme studenty pregraduálního studia s potvrzeným COVID-19, či nastoupivší do karantény, aby tuto skutečnost nahlásili na studijní oddělení Ing. Tereze Fatkové (fatkova@ktf.cuni.cz; studijni@ktf.cuni.cz). Nahlášení této skutečnosti sice není povinné, ale dobrovolné, přesto si dovolujeme požádat o ohleduplnost ke svým kolegům a pedagogům.


Poradna centra Karolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.


Menzy

Nadále zůstává v provozu menza Kajetánka.

Obědy budou rozváženy do výdejen – menza Albertov, FHS Trója a bufet Karolinum (Praha).

Připravují se další opatření umožňující posílení nabídky chlazených jídel a jejich rozvozu do výdejen a na koleje UK.


Koleje

Sledujte aktuální stránky Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-1.html

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Cílem UK je zajistit sociálně znevýhodněným studentům, kterým je přiznáno sociální stipendium, kvalitní přístup k online výuce i v době distanční výuky tak, aby byli schopni absolvovat tuto výuku a samostudium bez jakéhokoliv omezení. Této skupině studentů proto jsou na centrální úrovni k dispozici tyto služby:

 • Dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.)

 • Bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství)

 • Poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty

 • V přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.

Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium KTF


Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty