• Aktuality

Aktuality

13. dubna 2021

Aktualizováno 13. 4. 2020

Obecná ustanovení

Všichni se řídí obecně platnými předpisy a nařízeními a dbají zvýšených hygienických opatření.


Zkouškové období za zimní semestr je prodlouženo až do 28. února. Začátek letního semestru zůstává stejný, tedy 15. únor 2021.

Byl aktualizován Harmonogram akademického roku 2020/2021.

Přístup do prostor fakulty není omezen, doporučuje se však pouze na dobu nezbytně nutnou.

V prostorách budovy je povinnost nosit respirátor FFP2 a KN95.


Pregraduální výuka (bc. a mgr. studium)

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 (č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Od 12. dubna 2021 až do odvolání platí na vysokých školách zákaz osobní účasti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání při:

 • výuce

 • praktické výuce a praxi (s výjimkou studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů)


Je povoleno :

 • konat zkoušky v počtu do 10 osob

 • konání individuálních konzultacích

 • konat prezenční přijímací zkoušky za účasti nejvýše 20 přítomných osob


Knihovna:

 • Aktuální provoz knihovny sledujte na webových stránkách KTF

 • Cesta pro rezervovanou knihu do knihovny je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy.


Studijní oddělení:


Akademické obřady - Promoce a imatrikulace:

 • Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou zrušeny do konce března 2021. Studijní oddělení bude kontaktovat všechny absolventy ohledně předání diplomů.Postgraduální studium

Studium v rámci doktorských studijní programů je povoleno v prezenční formě.Nástroje distanční výuky


MOODLE

 • užívaný především u teologických programů a dálkového studia


MS TEAMS

 • vhodný pro všechny (licence přístupná všem studentům i zaměstnancům UK při užívání MS 365, přístup a návody zde a zde

 • vhodný pro on-line setkání i tzv. bezkontaktní výuku (sdílení materiálů atd.)


FORMA VÝUKY

optimální on-line vzdělávání v čase stanoveném rozvrhem bezkontaktní formy výuky (videopřednáška, prezentace, e-learning, samostudium) jsou přípustné jako náhrada přednášek. Musí být spojeny s průběžnou vzájemnou komunikací studentů a pedagoga.


V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výuky kontaktujte nejdříve garanta-vyučujícího daného předmětu, dále případně garanta daného studijního programu či vedoucího katedry.


Garanti studijních programů jsou:

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. PhDr. David Svoboda, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (Bc.) doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (NMgr.) prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

Dějiny křesťanského umění (Bc.) PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Dějiny křesťanského umění (NMgr.) prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologie (Mgr.) prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Teologické nauky (Bc., NMgr.) doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Poradna centra Karolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.


Menzy

Nadále zůstává v provozu menza Kajetánka.

Obědy budou rozváženy do výdejen – menza Albertov, FHS Trója a bufet Karolinum (Praha).

Připravují se další opatření umožňující posílení nabídky chlazených jídel a jejich rozvozu do výdejen a na koleje UK.


Koleje

Sledujte aktuální stránky Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-1.html

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Cílem UK je zajistit sociálně znevýhodněným studentům, kterým je přiznáno sociální stipendium, kvalitní přístup k online výuce i v době distanční výuky tak, aby byli schopni absolvovat tuto výuku a samostudium bez jakéhokoliv omezení. Této skupině studentů proto jsou na centrální úrovni k dispozici tyto služby:

 • Dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.)

 • Bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství)

 • Poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty

 • V přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.

Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium KTF


Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty