• Aktuality

Aktuality

15. října 2020

Naposledy aktualizováno 15.10.

Obecná ustanovení

Všichni se řídí obecně platnými předpisy a nařízeními a dbají zvýšených hygienických opatření.


Harmonogram akademického roku 2020/2021 (OD č. 6/2020) se zatím nemění, s výjimkou zrušené imatrikulace a Veni Sancte.

Přístup do prostor fakulty není omezen, doporučuje se však pouze na dobu nezbytně nutnou.


Pregraduální výuka (bc. a mgr. studium)

Výuka začíná v pátek 2. října 2020. Od 3. do 10. října probíhají úpravy zápisu studentů do předmětů. Změny se projeví v SIS. Vyučující jsou povinni se se studenty během 1. týdne semestru spojit a stanovit konkrétní formu a průběh distanční výuky.


Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) se veškerá výuka se přesouvá do distanční formy. Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Ve dnech 12. října – 1. listopadu platí tedy na vysokých školách zákaz osobní účasti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání při:

  • výuce

  • praktické výuce a praxi (s výjimkou studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů)

  • individuálních konzultacích


Je povoleno konat zkoušky v počtu do 10 osob.


Knihovna:


Studijní oddělení:


Nástroje distanční výuky


MOODLE

  • užívaný především u teologických programů a dálkového studia


MS TEAMS

  • vhodný pro všechny (licence přístupná všem studentům i zaměstnancům UK při užívání MS 365, přístup a návody zde a zde

  • vhodný pro on-line setkání i tzv. bezkontaktní výuku (sdílení materiálů atd.)


FORMA VÝUKY

optimální on-line vzdělávání v čase stanoveném rozvrhem bezkontaktní formy výuky (videopřednáška, prezentace, e-learning, samostudium) jsou přípustné jako náhrada přednášek. Musí být spojeny s průběžnou vzájemnou komunikací studentů a pedagoga.


V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výuky kontaktujte nejdříve garanta-vyučujícího daného předmětu, dále případně garanta daného studijního programu či vedoucího katedry.


Garanti studijních programů jsou:

Aplikovaná etika (NMgr.) doc. PhDr. David Svoboda, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (Bc.) doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Dějiny evropské kultury (NMgr.) prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

Dějiny křesťanského umění (Bc.) PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Dějiny křesťanského umění (NMgr.) prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologie (Mgr.) prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Teologické nauky (Bc., NMgr.) doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Evidence studentů

Žádáme studenty pregraduálního studia s potvrzeným COVID-19, či nastoupivší do karantény, aby tuto skutečnost nahlásili na studijní oddělení Ing. Tereze Fatkové (fatkova@ktf.cuni.cz; studijni@ktf.cuni.cz). Nahlášení této skutečnosti sice není povinné, ale dobrovolné, přesto si dovolujeme požádat o ohleduplnost ke svým kolegům a pedagogům.


Poradna centra Karolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.


Menzy

Nadále zůstávají v provozu menzy Albertov a Kajetánka.

Kavárna u Rotlevů bude otevřena jen pro výdej obědů.

Bufet na RUK a bufet Trója zůstávají v provozu.

Situace bude nadále vyhodnocována z hlediska počtu vydaných jídel a bude průběžně upravována dle vzniklé potřeby.


Koleje

Sledujte aktuální stránky Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-1.html

V případě dalších dotazů lze kontaktovat koleje.PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium KTF


Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty