• Aktuality

Aktuality

20. listopadu 2020

Volby do akademických senátů KTF a UK - aktuální informace

Kandidáti do AS UK za KTF

Akademičtí pracovníci

  • PhDr. Milan Pech, Ph.D.

  • JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

  • doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.Studenti

  • Mgr. Martin Boukal

  • Mgr. Dalibor Lešovský

  • Mgr. Karolína Štauberová


Zrušení voleb do AS KTF UK

Akademický senát KTF UK dne 26. října 2020 přijal usnesení, která se týkají již vyhlášených voleb do fakultního senátu a do senátu univerzitního.


Volby do AS KTF UK, vyhlášené na 11.–12. listopadu 2020, jsou zrušeny, a to včetně předložených nominací. Stalo se tak proto, že MŠMT dne 23. října 2020 oznámilo, že na stávající situaci je třeba vztahovat § 7 odst. 2 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, takto: v případě, že má funkční období členů akademického senátu skončit v době od 5. října 2020 (vyhlášení nouzového stavu) do 31. prosince 2020, „prodlužuje se toto období do sto dvacátého dne po ukončení nouzového stavu“. Funkční období stávajících členů AS KTF UK tedy bylo řečeným zákonem prodlouženo a volby budou vykonány později.


Nové podmínky voleb do AS UK

Volby zástupců naší fakulty do AS UK však proběhnou v listopadu 2020. Funkční období našich stávajících zástupců v AS UK končí dne 31. ledna 2021 a na tuto situaci se zákon č. 188/2020 Sb. nevztahuje. Na základě rozhodnutí předsednictva AS UK, stanoviska Hlavní volební komise a usnesení AS KTF UK, a v souladu s novelou Statutu UK i s Volebním řádem AS UK budou na KTF UK volby do AS UK uskutečněny ve dnech 25. a 26. listopadu 2020, a to elektronicky. Pokyny o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení těchto voleb budou zveřejněny v dohledné době. Technickou podporu připravuje ÚVT UK.


Nominace do AS UK se podávají předsedkyni volební komise dr. Magdaléně Nespěšné Hamsíkové do 18. listopadu 2020 do 12:00 hodin. Návrh kandidáta je třeba odevzdávat v listinné podobě, s vlastnoručním podpisem navrhovatele, nejlépe vhozením do schránky dr. Nespěšné Hamsíkové na vrátnici. Doporučuje se využití kandidátního lístku, který je přiložen ke stažení níže. Vhledem k současné situaci je žádoucí, aby každý, kdo bude nominaci odevzdávat, informoval předsedkyni volební komise emailem ( ). Návrh lze poslat také prostřednictvím České pošty; v takovém případě je rozhodné datum doručení na fakultu. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické podobě.


Do AS UK volí akademičtí pracovníci dva akademické pracovníky a studenti dva studenty. Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce KTF UK. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce KTF UK. Kandidáti budou osloveni Oddělením rozvoje a vnějších vztahů, aby jim bylo umožněno zprostředkovat svůj volební program na webových stránkách fakulty (max. jedna strana A4). Předvolební shromáždění se vzhledem k epidemii konat nebudou.


27. 10. 2020

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.

předsedkyně volební komise


Kandidátní lístky ke stažení:


Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty