• Aktuality

Aktuality

5. ledna 2021

Nové kurzy

Uprostřed přetrvávající náročné epidemické situace jsme pro vás v rámci celoživotního vzdělávání na KTF UK v letním semestru 2020/2021 připravili několik nových zajímavých kurzů. Podrobné informace s možností přihlášení naleznete na nových stránkach celoživotního vzdělávání v rubrice Veřejnost a Senioři. Jedná se o kurzy:


 • Velcí mistři italské malby II. (PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.)


 • Egyptské umění (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)


 • Význam a poselství Ježíšových podobenství (doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.)


 • Evangelizace (Bc. Josef Prokeš)

  přihlašování do 21. ledna 2021


 • Prevence sexuálního zneužívání dětí (Mgr. Marek Drábek, DiS.)

  přihlašování do 15. ledna 2021


 • Pastorace nemocných (Mgr. Marek Drábek, DiS.)

  přihlašování do května 2021 (zatím neotevřeno)


Termín přihlášení

7. února 2021

Kromě specializovaných programů, kde je termín stanoven vzhledem k začátku výuky.


Forma - ONLINE

Výuka v rámci všech kurzů pro veřejnost bude probíhat distančně do konce akademického roku. Konkrétní způsob se u jednotlivých kurzů liší a je uveden na jejich stránkách. V případě, že je nutnou součástí kurzu praktická výuka, nebo exkurze, bude stanoven náhradní termín, jakmile to platné nařízení ministerstva zdravotnictví umožní.


Možnost dodatečného přihlášení

Výuka některých kurzů začala v říjnu a pokračuje v průběhu celého akademického roku. Vzhledem k tomu, že již v zimním semestru probíhali tyto kurzy formou video-přednášek, je možné se do nich na jejich stránkách dodatečně přihlásit a k proběhlým přednáškám se posléze vrátit. Jedná se o kurzy:


 • Dějiny umění (I.) (Garant: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)


 • V co věří křesťané? (I.) (Garant: Mgr. Zuzana Matisovská)


 • Sv. Ludmila (Garant: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.)


Přednášky denního a kombinovaného studia

Lze se také zapsat do některých přednášek denního studia, které probíhají také distanční formou. Jejich seznam naleznete v rubrice Další.


Výuka letního semestru probíhá v období 15. 2. – 21. 5. 2021.

Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty