• Aktuality

Aktuality

20. dubna 2021

Volby do Akademického senátu KTF UK

Jak volit:

V termínu voleb na adrese https://volby.is.cuni.cz/ zvolte vámi vybrané kandidáty. Pro přihlášení budete vyzváni k autentizaci CAS (centrální autentifikační služba UK).
AS KTF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu KTF UK, které se budou konat v úterý 20. dubna od 9.00 hodin do středy 21. dubna 2021 do 15.00 hodin (viz Usnesení AS KTF UK ze dne 24. března 2021). Volby proběhnou v souladu s čl. 66e Statutu Univerzity Karlovy elektronicky pomocí počítačové sítě


Volební komise: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (předsedkyně), ThLic. Tomáš Matějec, Ph.D. et Ph.D. a Mgr. Barbora Uchytilová


Kandidáti dle odevzdaných platných návrhů:


Vyučující

 • doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D., Katedra biblických věd a starých jazyků

 • PhLic. David Bouma, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie

 • Mgr. Michaela Falátková, Ph.D., Katedra církevních dějin a literární historie

 • MUDr. Jan Lukáš Fošum, OP, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie

 • PhDr. Markéta Koronthályová, Katedra biblických věd a starých jazyků

 • doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění

 • doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění

 • PhDr. Milan Pech, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění

 • Ing. Prokop Sousedík, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie

 • doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie

 • doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D., Katedra církevních dějin a literární historie

 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění


Studenti

 • Bc. Zdeněk Barták, Dějiny evropské kultury

 • Mgr. Jiří Augustin Čepelák, Církevní a obecné dějiny

 • Bc. Ingrid Hašková, Teologické nauky

 • Ondřej Kříž, Katolická teologie

 • Mgr. Karolína Štauberová, Teologické nauky

 • Tereza Wiendlová, Dějiny evropské kulturySdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty