• Aktuality

Aktuality

21. dubna 2021

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro volební období 2021 – 2023

Volby se konaly elektronicky v souladu s volebním řádem do AS KTF UK.

Volební komise ve složení: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Barbora Uchytilová a ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. zjistila na svém zasedání dne 21. 4. 2021, že voleb konaných ve dnech 20. a 21. 4. 2021 se z celkového počtu 41 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 36, tj. 87,8 %; z toho platných hlasů bylo celkem 36, neplatných 0, zdrželo se 0; z celkového počtu 554 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 118, tj. 21,3 %; z toho platných hlasů bylo 118, neplatných 0, zdrželi se 4.


Volební komise neobdržela žádné námitky k průběhu voleb.


Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a členy Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy byli pro volební období 2021 – 2023 zvoleni:


z řad akademických pracovníků / s počtem hlasů


1. Mgr. Michaela Falátková, Ph.D., Katedra církevních dějin a literární historie / 27 hlasů

2. PhDr. Milan Pech, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění / 26 hlasů

3. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění / 24 hlasů

4. doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D., Katedra biblických věd a starých jazyků / 22 hlasů

5. doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění / 21 hlasů

6. doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie / 19 hlasů

7. prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění / 19 hlasů

8. doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D., Katedra církevních dějin a literární historie / 18 hlasů


z řad studentů / s počtem hlasů

1. Ondřej Kříž, Katolická teologie / 64 hlasů

2. Tereza Wiendlová, Dějiny evropské kultury / 61 hlasů

3. Mgr. Jiří Augustin Čepelák, Církevní a obecné dějiny / 57 hlasů

4. Mgr. Karolína Štauberová, Teologické nauky / 45 hlasůNáhradníky byli podle čl. 7 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy zvoleni:


z řad akademických pracovníků / s počtem hlasů


1. MUDr. Jan Lukáš Fošum, OP, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie / 16 hlasů

2. PhLic. David Bouma, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie / 15 hlasů

3. PhDr. Markéta Koronthályová, Katedra biblických věd a starých jazyků / 14 hlasů

4. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D., Katedra systematické teologie a filosofie / 14 hlasů


z řad studentů / s počtem hlasů


1. Bc. Zdeněk Barták, Dějiny evropské kultury / 25 hlasů

2. Bc. Ingrid Hašková, Teologické nauky / 21 hlasůV Praze dne 21. 4. 2021

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (předsedkyně)

Mgr. Barbora Uchytilová

ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty