• Aktuality

Aktuality

2. června 2021

Univerzita Karlova (UK) v rámci projektu Hyb4City vyhlašuje soutěž na realizaci pilotní části interaktivní popularizační vědecké expozice v Kampusu Hybernská, která by se stala základem budoucího vzdělávacího minicentra s pracovním názvem Didaktikon. Účelem vznikající expozice je inovativními didaktickými přístupy zprostředkovávat poznání žákům středních a základních škol, občanům města Prahy a také široké veřejnosti, které pochází ze znalostních domén Univerzity Karlovy. Účelem minicentra Didaktikon je netradiční představení několika vědeckých problémů v kontextu celospolečenských výzev, přičemž je položen důraz na nutnost jejich mezioborového řešení. Soutěž je určena pro akademické pracovnice/pracovníky UK a/nebo studentky/studenty UK.Cíle soutěže

Prvním cílem soutěže je podpořit projekty, které přinášejí širokou škálu demonstračních exponátů a experimentů v podobě modelů, videoprojekcí, virtuální reality, her, naučných panelů, mobilních aplikací, venkovních expozic a dalších didaktických prostředků, včetně doprovodných textů, návodů, infografik, audiovizuálních pokynů, didaktických listů apod., přibližujících různé vědní obory a jejich vzájemnou provázanost, zejména studentům středních a základních škol s přesahem ke komunitám občanů města Prahy a široké veřejnosti.

Druhým cílem soutěže je podnítit mezifakultní spolupráci v rámci Univerzity Karlovy a propojení jednotlivých vědních disciplín za účelem společného nalézání inovativních didaktických přístupů k představování celospolečenských problémů a výzev přesahující jednotlivé obory, fakulty nebo další součásti UK.


Příjem přihlášek: 24. května 2021 - 27. června 2021.

Vyhodnocování návrhů projektů: 28. června 2021 - 15. srpna 2021.

Vyhlášení výsledků soutěže: konec srpna 2021.

Začátek řešení projektu: září 2021.

Předpokládaná instalace/realizace exponátu v prostoru Kampusu Hybernská: listopad 2021 - únor 2022.


Podrobnější informace naleznete zde.

Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty