• Aktuality

Aktuality

24. června 2021


Studijní exkurze do Maďarska pro studenty doktorského a magisterského studia Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK

Termín: 25. – 29. srpna 2021


Program exkurze:

1. den: odjezd z Prahy (v ranních hodinách – cca 5h) cesta a příjezd - Ostřihom – bazilika s renesanční Bakócz kapli, Ostřihomský hrad (včetně lapidária a zdejšího muzea), Křesťanské muzeum

2. den: Budapešť – Národní galerie (včetně sochařských nálezů z doby Zikmunda Lucemburského a gotických křídlových oltářů), areál hradu včetně návštěvy Budapešťského historického muzea, středověké stavby v okolí hradu, večer Marketin ostrov

3. den: Paks (moderní sakrální architektura od Imre Makovecze) a Pécs – katedrála (krypta a lapidárium), katakomby, bývala mešita, Vasarely Muzeum, Csontváry Múzeum

4. den: Tihany (poloostrov na Balatonu s benediktinským klášterem) a Veszprém (Gizelina kaple, katedrála a další významné sakrální stavby města) a Felsőörs (kostel)

5. den: cestou domů - Pannonhalma (návštěva opatství – výklad zaměřen i na nedávnou revitalizaci od J. Pawsona), Lébény (kostel bývalého benediktinského opatství) příjezd do Prahy (kolem 22:00)


Plánujeme přespat 2 noci v Budapešti a 2 noci v Révfülöpu (městečko přímo u Balatonu, plavky s sebou).


Všichni účastníci exkurze musí uzavřít cestovní připojištění na celou dobu průběhu exkurze, zároveň všichni musí mít u sebe doklady, které budou k datu konání exkurze vyžadovány v souvislosti s aktuálními epidemiologickými předpisy jednotlivých států. Doklady budou kontrolovány při odjezdu na exkurzi.


Autobus a ubytování bude částečně hrazen z projektu SVV. Zbytek bude rozpočítán mezi všechny účastníky.

Přihlašování je možné závazně emailem na adresu:

do konce července 2021.


Změna programu vyhrazena.
Sdílet na: