• Aktuality

Aktuality

5. července 2021


Dne 5. 7. byl prof. Janu Roytovi udělen Řád sv. Cyrila a Metoděje.


Prof. Jan Royt je prorektorem Univerzity Karlovy a dlouholetým vyučujícím Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy na Ústavu dějin křesťanského umění. V letech 2006–2013 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK, kde taktéž vyučuje. Ve své bohaté odborné činnosti se věnuje především středověké malbě a křesťanské ikonografii. Jeho hlavními publikačními díly jsou Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha 2012) nebo Slovník biblické ikonografie (Praha 2006). Spolupracoval taktéž na publikacích Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů (Praha 2011) či Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel (Praha 2016). Jeho rozsáhlá odborná činnost však zahrnuje i četné popularizační přednášky, diskuze a články. Řád mu byl udělen za jeho dlouholetou činnost v rámci dějin umění.

Řád sv. Cyrila a Metoděje je určen tvůrcům v oblasti umění a kultury, jejichž dílo oslovuje a obohacuje současnou společnost a přispívá k její duchovní a mravní obnově na základě křesťanských hodnot. Uděluje se zpravidla každý rok v jednom exempláři jedné vybrané osobě dne 5. července na Velehradě. Řád byl zřízen usnesením České biskupské konference dne 26. ledna 1993 v Praze.


Sdílet na: