• Aktuality

Aktuality

14. září 2021

Stáže na vybraných zahraničních univerzitách v akademickém roce 2021/ 2022

29. září 2021 proběhne výběrové řízení na zimní semestr.

3. listopadu 2021 proběhne výběrové řízení na letní semestr.


Stáž musí být realizována celý semestr nebo trimestr na univerzitě státu Evropské unie.

Studenti bakalářského nebo navazujícího magisterského studia by se během stáže měli účastnit především praktických předmětů, jako je restaurování, kurátorství, muzeologie, znalectví, obchod s uměleckými díly aj.

Studenti nemusí na závěr skládat zkoušku z daných předmětů. Příslušný vyučující jim pouze potvrdí na určeném formuláři, že stáž absolvovali.


Zájemci se mohou hlásit u doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, PhD. ( ), a to do 26. září 2021 pokud chtějí vycestovat ještě v zimním semestru, nebo do 24. října 2021 pokud chtějí vycestovat v letním semestru. Zájemci uvedou univerzitu, na kterou by chtěli vycestovat, a jazyk, který ovládají.

Sdílet na: