• Aktuality

Aktuality

15. září 2021

Ve dnech 23.–25. září 2021 se na půdě Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskuteční VII. sjezd historiků a historiček umění | Infrastruktury (dějin) umění. Dovolujeme si Vás seznámit s předběžným programem sjezdu.

VII. sjezd historiků a historiček umění: Infrastruktury (dějin) umění


Fakulta umění a designu

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 9

Ústí nad Labem

aula 537a, 4. patro


WEB

FB událost


Program:

Program ke stažení ve formátu pdf


Protiepidemická opatření se budou řídit pravidly hostící instituce Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bezinfekčnost bude možné prokázat následujícími způsoby:

–osoba dokončila očkování proti onemocnění covid-19 minimálně 14 dní před konáním sjezdu

–osoba prokáže negativní výsledek PCR textu (max. 7 dní před konáním sjezdu), nebo antigenního testu (max. 72 hodin před konáním sjezdu).

–osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Sdílet na: