• Aktuality

Aktuality

20. října 2021

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


Dle Statutu KTF UK (čl. 4, odst. 2, bod f) nyní předloží Velký kancléř kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, jméno zvoleného kandidáta Kongregaci pro katolickou výchovu k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem. Zároveň bude dle Jednacího řádu AS KTF UK (čl. 20) předloženo toto jméno také rektorovi Univerzity Karlovy. K 1. únoru 2022 pak bude děkan jmenován do své funkce novým rektorem Univerzity Karlovy. Prof. Vojtěch Novotný tak vstoupí do svého druhého funkčního období.


Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. je český teolog, laik, svůj vědecký zájem směřuje na výklad základních otázek katolické teologie a na české dějiny tohoto vědního oboru. Vystudoval studium filosofie na Lateránské univerzitě v Římě, dále studoval na římské Accademia Balthasar. Licenciát filosofie získal v roce 1997 na Pontificia Universitas Gregoriana. V roce 2006 na Katolické teologické fakultě UK ukončil doktorské studium teologie, v roce 2009 se zde také habilitoval. O šest let později byl jmenován profesorem.


Funkci děkana zastává od roku 2018. Je garantem magisterského a doktorského studijního programu Katolická teologie na KTF UK. Mezi léty 2010–2011 zde vedl katedru fundamentální a dogmatické teologie. Na fakultě několik let také působil jako člen a předseda akademického senátu. Je členem mnoha odborných grémií, výběrem vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vědecké rady Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Je šéfredaktorem zpravodaje KTF UK Doxa a od roku 2017 zastává také post vicepostulátora beatifikačního procesu Adolfa Kajpra SJ. V roce 2005 byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Univerzity Karlovy.


Mezi jeho vědecké studie patří Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels (Praha 2014), Anthropologia sacra: Origini dellˈantropologia teologica nellˈortodossia veteroprotestante (Milano 2014), Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913–1967 (Praha 2013) či Martyr Christi: p. Adolf Kajpr SJ (1902–1959) (Praha 2020).


životopis

volební programSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám