• Aktuality

Aktuality

21. dubna 2022

Zemřel Karel Otavský


Dr.Phil. Karel Otavský (11. 6. 1938 – 12. 4. 2022) přednášel na naší fakultě o církevním užitém umění v oboru Dějiny křesťanského umění (2004–2015).


Narodil se v Praze do rodiny s intelektuální tradicí – byl vnukem rektora Univerzity Karlovy JUDr. Karla Hermanna-Otavského. Po dvouletém studiu na Pražské konzervatoři, absolvování Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici na Malé Straně a vojenské službě vystudoval dálkově dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1960–1966). Byl zaměstnancem Národní galerie v Praze a Muzea hl. města Prahy. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde pracoval v Abegg-Stiftung v Riggisbergu (1968–2001), tedy v muzeu a restaurátorském centru historického textilu, uměleckých řemesel a galerie gotické a renesanční malby. Věnoval se středověkému historickému textilu a zlatnictví. Na Filozoficko-historické fakultě Univerzity Bern obhájil roku 1991 disertaci o svatováclavské koruně v pokladu Svatovítského dómu v Praze (Die Sankt Wenzelskrone im Prager Domschatz und die Frage der Kunstauffassung am Hofe Kaiser Karls IV., Bern 1992). V roce 2001 se vrátil do České republiky. Byl odborným asistentem Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (2004–2015). Přednášel o církevním užitém umění, respektive o dějinách středověkého uměleckého řemesla liturgické funkce. Publikoval monografie Alte Gewebe und ihre Geschichte: Ein Lese- und Bilderbuch (1987); Abegg-Stiftung Riggisberg: Geschichte und Führer der Sammlung (1989); Mittelalterliche Textilien I: Ägypten, Persien und Mesopotamien, Spanien und Nordafrika (1995); Mittelalterliche Textilien II: Zwischen Europa und China (2011) a řadu článků i kapitol v kolektivních studiích.


Karel Otavský byl noblesní, mírný, vzdělaný muž s krásným vztahem ke studentům i kolegům. R.I.P.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.Sdílet na: