• Aktuality

Aktuality

2. května 2022

Nová kniha Jakuba Kříže: Nepatřičné právo

J. Kříž, Nepatřičné právo, nakladatelství Leges, 2022
J. Kříž, Nepatřičné právo, nakladatelství Leges, 2022
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., odborný asistent Katedry pastorálních oborů a právních věd publikoval monografii "Nepatřičné právo. Příspěvky ke studiu nespravedlivých zákonů".


Věnuje se v ní otázkám justifikace pozitivního práva a seznamuje čtenáře s teoriemi Johna Finnise a Roberta Alexyho. Autor ukazuje, že právu lze porozumět jedině v kontextu obecné teorie praktické rozumnosti. Právo představuje stejně jako jiné normativní systémy vodítko k nalezení odpovědi na otázku, co mám dělat, jak se zachovat tady a teď. Nejvlastnějším kritériem odpovědi není zvnějšku uložené pravidlo, ale člověk a jeho integrální rozvoj.Podrobnější představení publikace lze nalézt na autorově blogu nebo na webu nakladatelství.

Sdílet na: