• Aktuality

Aktuality

17. června 2022

Michaela Ottová profesorkou

Slavnostní předávání profesorských dekretů ve Velké aule Karolina


S potěšením sděluji akademické obci, že dne 7. června 2022 byl podepsán profesorský jmenovací dekret naší kolegyně Michaely Ottové. Dne 17. června 2022 Michaela Ottová v Karolinu tento jmenovací dekret slavnostně převezme a stane se tak historicky první českou profesorkou oboru dějiny křesťanského umění. Je také první ženou od roku 1347–1348, jež dosáhla na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy profesorský titul. Jmenování je oceněním její dosavadní pedagogické a vědecké práce, povoláním k působení ještě odpovědnějšímu a projevem stále výraznější role žen v naší akademické obci. Máme tedy řadu důvodů k radosti.


Prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. studovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde dosáhla titul magistr i malý a velký doktorát (s disertací Sochařství 15. století v severních a severozápadních Čechách) a kde se také roku 2011 habilitovala s prací Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory: Sochařská výzdoba kostela sv. Barbory v Kutné Hoře (1483–1499). Působila jako odborná pracovnice Národního památkového ústavu (1996–2006) a jako odborná asistentka, respektive docentka Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (2003–2011, 2018–dosud), Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (2003–dosud) a Katedry teorie a dějin umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2002–2018). Byla také kurátorkou a vedoucí odborného oddělení Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (2018–2021). V roce 2021 úspěšně absolvovala na Katolické teologické fakultě profesorské jmenovací řízení, přičemž pronesla přednášku na téma „Krásný sloh v Praze – perspektivy historických a současných přístupů“. Návrh na jmenování poté získal souhlas Vědecké rady Univerzity Karlovy i vlády České republiky a prezident republiky Miloš Zeman přikročil k jejímu jmenování.


Kolegyně Ottová patří k významným osobnostem oboru, zásadní měrou obohacuje diskurs české medievalistiky. Hlavním předmětem jejího badatelského zájmu je sochařství 15. století v Čechách. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou takřka tří desítek monografií, šesti desítek kapitol v monografiích a řady dalších odborných studií v recenzovaných časopisech. Její publikační činnost charakterizuje hluboký a soustavný zájem o středověké umění, zejména sochařství, a jeho zasazování do širokého kontextu. Aktivně participovala na mnoha domácích i zahraničních konferencích a kolokviích. Významná je rovněž její činnost kurátorská. Absolvovala delší studijní pobyty na Universität Wien ve Vídni a Ludwig-Maxmilians Universität v Mnichově. Její vědecká činnost byla podpořena několika grantovými projekty. Je oceňována v zahraničí. V současnosti se věnuje zejména reflexi a vnímání pozdně středověkých památek v pozdějších obdobích. S tímto tématem souvisí její zájem o falza gotických soch a o plastiku ze sbírek Františka Ferdinanda d´Este.


Pro Katolickou teologickou fakultu je ctí, že s ní profesorka Michaela Ottová spojila své působení a završila zde svůj úspěšný výstup po stupních vědecko-pedagogických hodností. Přejeme jí mnoho úspěchů a Boží požehnání!


Q.B.F.F.F.S. – A.M.D.G.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Sdílet na: