• Aktuality

Aktuality

25. srpna 2022

Pomoc s ukrajinskými přijímacími zkouškami


Ve dnech 10. - 16. srpna 2022 probíhaly na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy online přijímací zkoušky na ukrajinské vysoké školy pro uchazeče, kteří dočasně pobývají na našem území.


Fakulta zajistila prostory, odpovídající vybavení, a na celé akci se podílela i organizačně.


Velké díky patří všem zaměstnancům fakulty, kteří se ochotně zapojili jako organizátoři či dozor u zkoušek, a také našim ukrajinským a ruským studentkám, bez nichž bychom těžko překonávali jazykovou bariéru.
Organizátorům z Ukrajiny děkujeme za milý dopis. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci.Sdílet na: