• Aktuality

Aktuality

9. ledna 2023

Bernard z Clairvaux, Kázání během roku

Překlad: Markéta Koronthályová, Úvodní studie: Dom Samuel M. Lauras OCS


Jednadvacátý svazek edice Thesaurus přináší další ze sbírek kázání svatého Bernarda z Clairvaux, tentokrát pro liturgické mezidobí. Soubor obsahuje 38 kázání pro různé příležitosti: na Zvěstování Páně, Narození svatého Jana Křtitele, na Svatých apoštolů Petra a Pavla, Nanebevzetí a Narození Panny Marie, na Svatého Michaela archanděla, na Všech svatých či na Výročí posvěcení kostela. Svatý Bernard chce ve svých posluchačích prohlubovat touhu po Bohu, seznamuje je s prostředky, jak se s Bohem v pravdě a lásce sjednocovat, jak vést život prosté, vroucí modlitby a odevzdanosti do Božích rukou. Své promluvy adresuje svým spolubratřím mnichům, s užitkem si je ovšem může přečíst každý, kdo touží odpovídat na Boží volání. Ať mnich, či laik, ať člověk staletí minulých, či člověk dneška, všichni jsme napříč stavy a staletími povoláni stát se Božími dětmi, růst v poznání a milování Boha směrem k blaženému patření na jeho tvář. Svatý Bernard nám k tomuto putování s Bohem a k Bohu nabízí mnoho užitečných rad.


Křesťanský čas je prožíván v průběhu liturgického roku. Toto odvíjení umožňuje vštěpovat do našeho vědomí vzpomínku na minulost, kdy nám byla darována spása, a učinit ji přítomnou skutečností obrácenou k budoucnosti. V tomto ohledu mají Kázání během roku, představená v tomto svazku, zvláštní význam. Náš život bude skutečně založen na naději, až v nás propast mezi tím, co máme, a tím, co očekáváme, vzbudí touhu po Bohu. Touha je klíčovým pojmem jak pro svatého Bernarda, tak pro cisterciácké otce i pro každého mnicha, který dospívá na práh zralosti. O jakou touhu jde a jak ji můžeme vnímat? Nemá samozřejmě nic společného s přirozenými citovými touhami: dobře se najíst, oženit se, porvat se s arogantním protivníkem… Touha, impuls? Zeptejte se mnicha, řeholníka nebo kněze. Přizná, že na počátku jeho povolání bylo „cosi“, jakési nepostižitelné vábení, „něco“, co by nedokázal definovat. Po letech pochopíme, že v okamžiku, kdy v nás plálo toto nadšení, nedalo se zakoušet smysly, ale bylo vědomé, vnímatelné… Jak? Těžko říct. Ti, kdo vytrvali, si uvědomí, že i v každodenním životě poznamenaném vyprahlostí je pohání stále stejný zápal. Vztah mezi člověkem a Bohem zůstane vždy tajemstvím. Přesto bych řekl, že svatý Bernard může pomoci k jeho rozkrytí. (z úvodní studie Dom Samuela M. Laurase OCSO)


Knihu vydalo nakladatelství Krystal

ISBN 978-80-7575-143-0, bilingva, váz., 360 str., 430 Kč

Další informace o publikacích našich pedagogů zde

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám