• Aktuality

Aktuality

24. ledna 2023

Výzva k účasti na prestižní celostátní studentskou soutěž PARAGONE

Soutěž o cenu prof. Milana Tognera je určena studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů dějin umění v České republice. Má charakter dvoudenní konference, která se každý rok koná na jedné z kateder, kde se v České republice systematicky studují dějiny umění. Každá instituce může nominovat dva studující. Porota složená ze zástupců participujících institucí vyhlašuje tři výherce soutěže, a to bez rozdílu pořadí. Kromě toho má porota možnost udělit až dvě čestná uznání. Dále se vyhlašuje vítěz studentské ceny, o níž rozhodují v hlasování sami soutěžící. Cílem a posláním soutěže je umožnit studentům bakalářských a navazujících magisterských programů teorie a dějin umění z různých univerzit v České republice představit výsledky svého bádání a v kolegiální a přátelské atmosféře se v diskusích konfrontovat se studujícími z jiných pracovišť. Soutěž se koná k poctě prof. PhDr. Milana Tognera, CSc. pod záštitou Uměleckohistorické společnosti.


TERMÍN konání: 11.–12. 5. 2023

MÍSTO konání: Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v

Olomouci


KOMU je soutěž určena:

• studentům bakalářských a magisterských studijních oborů se zaměřením na dějiny umění


JAK se přihlásit:

• zájemci o účast se přihlašují písemně na adresu: marketa.jarosova@ktf.cuni.cz

termín: do 27. 2. 2023

• je třeba přiložit název a anotaci referátu v rozsahu max 1 NS a jméno vedoucího práce

• dne 13. 3. 2023 proběhne fakultní výběrové řízení, které posoudí dodané referáty a vybere účastníky konference – podrobnosti budou upřesněny

• na konferenci jsou pak příspěvky prezentovány osobně autorem v patnáctiminutovém vystoupení, na něž navazuje diskuse k danému tématu


JAKÝ PŘÍSPĚVEK mohu přihlásit?

• příspěvky prezentované na konferenci nejsou tematicky ani časově vymezeny

• na konferenci jsou prezentovány dosud nepublikované původní studentské vědecké práce – mohou jimi být části dosud NEobhájených magisterských či OBHÁJENÝCH bakalářských prací, stejně tak i kvalitní seminární práce a odborné studie


DOTAZY směřujte na PhDr. Markétu Jarošovou, Ph.D.

(marketa.jarosova@ktf.cuni.cz)

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám