• Aktuality

Aktuality

7. září 2023

Rektorka UK požádala vedení KTF o návrh na řešení situace prof. Čechury a prof. Petráčka v jejich dalším působení na fakultě.

Vedení KTF na předpokládané jednání připravilo následující stanovisko, které je v souladu s právním názorem a které včera, ve středu 6. září, zaslalo rektorce UK.

1. Po dohodě s předsedou oborové rady zůstávají profesoři Čechura a Petráček školiteli svých doktorandů.

2. Pracovní poměr prof. Čechury končí k 30. 9. 2023. Pracovní poměr prof. Petráčka končí k 31. 10. 2023.

3. Není možné sjednat pracovní poměr pouze na vedení doktorandů. Je to v rozporu se zákonem o vysokých školách (§ 70 odst. 1).

4. Univerzita umožňuje činnost školitele realizovat i mimo pracovní poměr formou příkazní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

V souladu se zákonem a vnitřními předpisy univerzity navrhuje KTF UK uzavřít s oběma školiteli smluvní vztah formou příkazní smlouvy a přiznat jim za každého doktoranda, který dokončí svoje studium, odměnu ve výši 50 000 Kč, a to podle čl. 2, odst. 1 OR 36/2021 Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu. Tuto variantu navrhuje i s ohledem na to, že ji považuje za pracovně právně i administrativně vhodnější a velkorysejší než případnou dohodu o provedení práce, a to zejména ve vztahu ke školitelům.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám