• Aktuality

Aktuality

16. února 2016

Vyšlo nové číslo zpravodaje Katolické teologické fakulty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v těchto dnech přistupuje ke svým studentům, absolventům, přátelům i širší veřejnosti s novým, v pořadí třetím číslem zpravodaje Doxa, který má napomoci tomu, aby byla fakulta zřetelněji přítomna v prostředí univerzity, společnosti i katolické církve – aby ji čtenáři mohli lépe poznat a aby jí mohli, budou-li chtít, pomáhat.


Již pohled na obálku, které vévodí motiv Milosrdného Samaritána od Františka Tichého (1949), ukazuje, že klíčová rubrika Focus je tentokrát věnována Božímu milosrdenství. Redakce tím reaguje na skutečnost, že 8. prosince 2015 započal tzv. Svatý rok, který vyhlásil papež František.


Prof. Stanislav Sousedík proto uvažuje o tom, co může říci o Božím milosrdenství filosof, doc. Josef Hřebík rekapituluje to, co o něm vypovídá Písmo, a dr. Benedikt Mohelník vysvětluje sedmero svátostí jako „viditelnost Božího milosrdenství“. O vztahu mezi katolickým právem a milosrdenstvím hovoří prof. Antonín Ignác Hrdina. Vhled do toho, jak rozumí Božímu milosrdenství islám, poskytuje dr. Mlada Mikulicová.


Následující rubrika představuje dva absolventy fakulty – jednak mimořádnou, světeckou postavu Jana Evangelisty Urbana OFM (1901–1991), jednak Kláru Domskou, jež pomáhá lidem závislým na drogách. Oba portréty vlastně plynule rozvíjejí téma milosrdenství.


Další část zpravodaje, zvaná Akademický život, je věnována doktorskému studiu. Prezentuje obory, které lze na KTF UK absolvovat, a dva konkrétní doktorské projekty. O své cestě Za hranice pak píše doc. Tomáš Petráček, který strávil semestr tvůrčího volna na Yale University.


Další texty se ohlížejí zpět. Prof. Zdenka Hledíková se na žádost redakce rozepsala o tom, jak byla uspořádána „školní“ příprava ke kněžství před činností teologické fakulty, tedy před r. 1347–1348. Do nedávné minulosti se ohlížejí absolventi, kteří vzpomínají na zesnulého doc. Karla Kozla (1927–2009).


Aktuální činnosti fakulty je věnována rubrika Informace, která přináší kroniku událostí mezi květnem a prosincem 2015, a rubrika Publikace, v níž jsou představena dvě odborná periodika, jež fakulta vydává: AUC Theologica a Cesty katecheze.


Závěr zpravodaje je vyhrazen Nadačnímu fondu Arnošta z Pardubic, který byl zřízen proto, aby sbíral příspěvky určené pro podporu fakulty. Právě díky nim může periodikum vycházet. Proto se správní rada fondu obrací na čtenáře s prosbou, aby i oni přispěli nějakým darem.


Chcete-li se do Doxy začíst, můžete tak učinit zde.


Předchozí čísla naleznete v archivu.
Vojtěch Novotný


vedoucí redaktor
Sdílet na: