• Aktuality

Aktuality

20. září 2023


Katolická teologická fakulta vyhlašuje podzimní kolo pro podávání žádosti v rámci Fondu mobility UK


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v roce 2023 dle Opatření rektora č. 44/2022


  a. 

Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia

  b. 

Studium zahraničních studentů na UK

  c. 

Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  d. 

Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


Podání žádosti


  • Fakultní termín pro podávání žádostí je do 26. října 2023, 14:00.

  • Žádosti je třeba vyplnit v online aplikaci (aplikace je otevřena 18. 9. – 26. 10. 2022).

  • Do aplikace se mohou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz/.

  • O výsledcích fakultního výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.


Další pokyny


  • Zájemcům doporučujeme svou žádost před odevzdáním konzultovat na zahraničním oddělení.

  • Další informace naleznete na: https://cuni.cz/UK-43.html.

  • Vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení.


O výsledcích výběrového řízení jsou uchazeči informováni e-mailem.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám