• Aktuality

Aktuality

26. října 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


jak jste již patrně zaznamenali, akademický senát naší fakulty na svém včerejším zasedání shledal předložené důvody k odvolání děkana nedostatečnými a jednání vedoucí k jeho odvolání z funkce nepřípustným. Myslím, že tím nastal ten správný okamžik, abychom se krátce zastavili a zamysleli nad tím, jakou perspektivu před sebou jako fakulta máme.

Zimní semestr začal, myslím, úspěšně, bez problému probíhá i výuka v novém studijním programu. Mimo běžný program nás čeká řada zajímavých vědeckých akcí, mimoškolních i společenských podniků. Bude pokračovat součinnost vedení fakulty s rektorátem ve věci vnitřní kontroly a s univerzitní ombudsmankou při hledání cest lepší komunikace uvnitř fakulty i směrem ven. Současně je však potřeba, aby tyto otázky, které v sobě ještě nesou ozvuky dřívějších bojů, začaly ve fakultním životě pomalu ustupovat do pozadí. Má-li se jméno KTF UK skutečně – postupně – očistit,

nepodaří se to rozvíjením nových polemik; je třeba být úspěšní v tom, co opravdu děláme, v naší standardní činnosti – ve výuce, v nabídce studijních programů, ve vědě, v projektech, v třetí roli univerzity. K tomu všemu je třeba úsilí – ne jen vedení fakulty, ale všech jejích lidí. Jak jsem na včerejším zasedání senátu deklaroval, jako vedení jsme ochotni naslouchat podnětům zaměstnanců, THP i akademiků, a pokud možno vyjít vstříc jejich potřebám. Za sebe deklaruji, že jsem připraven k dialogu a rád podám pomocnou ruku tam, kde to bude potřeba a kde toho budu schopen. Současně je však třeba mít na paměti, že není v silách administrativy ani vedení malé fakulty být jediným hybatelem změny k lepšímu. Hlavní úsilí musí přijít zdola. Stále si myslím, že můžeme malou velikost našeho pracoviště, která nás v tolika ohledech limituje, převrátit ve výhodu plynoucí primárně z důvěrné, téměř rodinné atmosféry na fakultě.

Milé kolegyně, milí kolegové, vyprošuji nám všem pomoc Ducha Svatého v našem poslání a panu děkanovi brzké uzdravení. Navrch nám přeji, abychom ve své práci znovu nalezli radost, která nás k našim oborům přivedla, radost z učení, z tvůrčí činnosti, z dobrého díla. Těším se, jaké dobré plody v příštím období vydá.


S přátelskými pozdravy

Váš zastupující

Jakub Jinek

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám