• Aktuality

Aktuality

12. února 2024

Reakce proděkana Jinka na stanovisko Etické komise

Mohu se omluvit jen za věci, které se skutečně staly, nikoliv za jejich interpretaci etickou komisí.


Etická komise Univerzity Karlovy mě vyzvala k veřejné omluvě za nevhodné a příkré mediální vystupování, kterým jsem podle jejího výkladu porušil Etický kodex Univerzity Karlovy. Konkrétně se jednalo o výroky, že doktorandi prof. Petráčka jsou „Petráčkovi blízcí lidé…, notoričtí nepsavci …, kteří fakultě nepřinášejí ani korunu a jsou pro fakultu neperspektivní.“ Podle podnětu zaslaného etické komisi šlo o výroky „nepravdivého, manipulativního a denunciačního charakteru“. Něco takového nebylo vůbec mým úmyslem, a proto se omlouvám za to, že jsem zvolil slova, která si takto někdo mohl vyložit.


Zároveň s tím však musím zásadně odmítnout výrok etické komise o tom, že jsem porušil Etický kodex Karlovy univerzity. Stanovisko etické komise považuji za nevyvážené, metodicky i procedurálně problematické a věcně nesprávné.


Především musím trvat na tom, že můj výrok nebyl nepravdivý. Etická komise se však vůbec nazajímala o mé stanovisko. Nezajímala se ani o kontext rozhovoru, ve kterém jsem svůj výrok použil, což byl pokus o obranu děkana a vedení fakulty. Nehodnotila proporčně výroky, které z druhé strany zaznívaly na adresu děkana, předsedy akademického senátu i na mě samého. Dále pak etická komise vůbec nevzala do úvahy moji omluvu předsedkyni České asociace doktorandů a můj dopis členům akademické obce KTF, ve kterém jsem tuto omluvu oznámil.


Nepovažuji se za člověka, který nedělá chyby. V rámci řešení sporů a mediálního vystupování nemusím vždy volit správná slova. Jsem připraven za své výroky nést odpovědnost. Znovu však musím zásadně odmítnout, že bych jakkoliv porušil Etický kodex Karlovy univerzity.


Etické komisi jsem proto zaslal své podrobné vyjádření, které rovněž zveřejňuji na webových stránkách fakulty.


Jakub Jinek

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám