• Aktuality

Aktuality

15. února 2024

TISKOVÁ ZPRÁVA

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY DNE 15. 2. 2024


Doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. byl dnes zvolen Akademickým senátem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy kandidátem na děkana KTF UK.


Děkanem se stane po církevním potvrzení Apoštolským stolcem a po inauguraci rektorkou Univerzity Karlovy. Funkce by se tedy mohl ujmout začátkem dubna po Velikonocích, kdy také oznámí složení nového kolegia děkana. Dosavadní děkan Vojtěch Novotný oznámil v prosinci rezignaci ze zdravotních důvodů.


Dnešního mimořádného zasedání Akademického senátu KTF UK se zúčastnilo všech dvanáct senátorek a senátorů. V tajné volbě odevzdali 7 hlasů doc. Brožovi a 5 hlasů dr. Rethmannovi.


Akademický senát KTF UK přijal k volbě následující usnesení:

Volba kandidáta na funkci děkana KTF UK: Jaroslav Brož – 7 hlasů; Albert-Peter Rethmann – 5 hlasů. AS KTF UK konstatuje, že kandidátem na funkci děkana KTF UK byl zvolen Jaroslav Brož.“


Předseda Akademického senátu KTF UK, prof. Vít Vlnas, k volbě uvedl: „Akademický senát vybíral ze dvou silných a kvalitních kandidátů, kteří se představili minulý týden ve veřejné debatě, kde oba deklarovali jako svoji prioritu živé a spolupracující prostředí uvnitř KTF i v rámci Univerzity Karlovy.“ Od nového děkana se očekává, že aktivně přispěje k uklidnění sporů, což však neznamená omezení různorodé a otevřené akademické diskuse, která je základním předpokladem kvalitní výuky.


Doc. Jaroslav Brož poděkoval senátorům za důvěru a zopakoval své tři priority: otevřenou, bezpečnou a spolupracující fakultu, smír v personálních věcech a zajištění odpovídajícího ekonomicko-provozního zázemí. „Chci navázat na to, co je dobré a je toho u nás na fakultě hodně“, uvedl Brož, a zároveň dodal: „Zaznamenal jsem upřímný zájem kolegy Rethmanna o dění na fakultě, pozorně poslouchal jeho vyjádření a prostudoval program a rád bych mu nabídl spolupráci.doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. do funkce děkana vstupuje s pohledem: „Katolická teologická fakulta je pro univerzitu i církev dar, ne problém. Vážím si odbornosti a úsilí všech, kteří na fakultě pracují a studují. Jsem rozhodnut jako děkan vytvářet bezpečný a přátelský prostor pro naše společné dílo. Společně dokážeme mnohem víc než každý sám – v domácím i mezinárodním měřítku.“


Docent Jaroslav Brož (1963) vyučuje na Katolické teologické fakultě (KTF) UK od roku 1990. Po specializovaném studiu na Papežském biblickém institutu v Římě a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě získal licenciát biblických věd (1997). Doktorské studium absolvoval na KTF UK v Praze (1997–2000), kde se také v roce 2015 habilitoval. Více let působí na své fakultě jako vedoucí Katedry biblických věd a starých jazyků a jako proděkan pro studium. Vyučuje především novozákonní biblistiku na své domácí fakultě. Přednášel také na univerzitách v Dortmundu (Německo), Ružomberku-Spišské Kapitule (Slovensko), Portu (Portugalsko) a Varšavě (Polsko). Je členem oborových rad v oblasti teologie a biblistiky (Evangelická teologická fakulta UK, Teologická fakulta Jihočeské univerzity), vědecké rady KTF UK a domácích i mezinárodních vědeckých společností: Catholic Biblical Association of America, European Association of Biblical Studies, Society of Biblical Literature, Patristická společnost

České republiky.


Mezi hlavní pole jeho badatelského zájmu patří novozákonní List Židům, dějiny a biblická teologie kněžství, teologická a spirituální témata v listech apoštola Pavla, biblická spiritualita obecně, biblická antropologie – zejména snubní rozměr člověka coby metafora pro smluvní charakter biblického náboženství, základ evangelní tradice, židovské dějiny v období Druhého chrámu, teologické a duchovní texty v křesťanské syrské tradici.Spolupracoval na překladu České jeruzalémské bible a podílí se na revizi Českého liturgického překladu.


Jako děkan fakulty chce podporovat mezioborové bádání na fakultě s využitím spolupráce filosofů, teologů, historiků a odborníků na dějiny umění, vytvářet pracovní týmy s mezinárodní spoluprací, rozvíjet profesní vzdělávání (kněží a jáhni, pastorační asistenti a křesťanští pedagogové) a vytvářet platformu pro studium a dialog křesťanského Východu a Západu.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám