• Aktuality

Aktuality

3. března 2024

Dne 3. března 2024 slaví své životní jubileum 80 let teolog a kněz Aleš Opatrný


Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. se narodil 3. 3. 1944 v Praze, v rodině, která byla milující a „široká“, jak o ní svědčí jubilant ve vzpomínkách nahraných pro projekt Paměť národa. Rodiče vedli své dva syny ke vzdělání a kultuře. Aleš Opatrný absolvoval v roce 1968 strojní fakultu ČVUT v Praze, ale své další kroky směřoval ke kněžské službě v římskokatolické církvi.


První etapu svého kněžského života strávil v Toužimi u Plzně v letech 1974–1989. Zde mohl pastoračně působit v rámci možností daných tehdejší totalitní vládou v Československu okupovaném ruskou armádou. Plzeňsko patřilo k pražské arcidiecézi spravované arcibiskupem Františkem Tomáškem, k jehož blízkým spolupracovníkům Aleš Opatrný patřil. Podílel se například na projektu Desetiletí duchovní obnovy českého národa, který byl realizován formou různých pastoračních aktivit v letech 1987–1997.


Po sametové revoluci přichází Aleš Opatrný do Prahy, kde se věnuje obnově pastorace v pražské diecézi nejprve jako pastorační referent. S Tomášem Halíkem se entusiasticky podílí na službě v obnovené akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora. V roce 1991 byl jmenován ředitelem nově zřízeného Pastoračního střediska, v němž působil do roku 2004. Současně se stal po znovuotevření komunisty obsazeného seminárního kostela sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích jeho prvním duchovním správcem. Přispěním Aleše Opatrného se zde vytvořila nesmírně živá, intelektuálně orientovaná katolická komunita věřících. Měl vždy otevřené oči a srdce pro potřeby kněží i lidí v pastoraci a hledal efektivní řešení jejich naplňování. K projektům, které Pastorační středisko iniciovalo a realizovalo, patří např. Nedělní liturgie rozesílané do farností celé republiky, internetové projekty jako jsou vira.cz nebo pastorace.cz a další. K jeho tématům, při jejichž řešení se neobával ani “nevyšlapaných cest”, patří příprava snoubenců, péče o lidi v neobvyklých situacích, život v malých společenstvích, život rozvedených v církvi aj. Je spoluzakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Významně spolupracoval na projektech obnovného proudu nazvaného Katolická charismatická obnova, jichž se účastní tisíce lidí, a podporoval je. Činnost v Pastoračním středisku byla také spojena s nepočítaným množstvím brožurek, publikací, nahrávek a dalších textů týkajících se křesťanského života lidí.


V závěru 90. let se Aleš Opatrný začal připravovat na další životní etapu, kterou lze nazvat akademickou. Již od počátku devadesátých let intenzivně spolupracoval na mezinárodních projektech vídeňského pastorálního teologa a pozdějšího děkana tamní teologické fakulty prof. Paula Zulehnera, které zkoumaly religiozitu a pastorační situaci v zemích střední Evropy a zvláště v postkomunistických společnostech. V letech 1998–2002 absolvoval doktorské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučoval nejprve charitativní pracovníky v Hradci Králové na Institutu pro sociální a charatitivní práci při tamní Pedagogické fakultě a od roku 2002 studenty Katolické teologické fakulty UK v Praze jako odborný asistent. V roce 2007 se habilitoval v oboru pastorální teologie. Stal se vedoucím katedry a kromě výuky předmětů praktické teologie sám doprovázel jednoho doktoranda v oboru pastorální teologie a dvě doktorandky zaměřené na katechetiku. Výsledky jeho poznání a zkušeností, které obsahují více než tři desítky publikací, desítky článků v odborném tisku a příspěvky z konferencí, obohacují jejich čtenáře a další akademiky, kteří pokračují na poli pastorální teologie a příbuzných oborů.


Odborný akademický přínos Aleše Opatrného najdeme především v tématech pastorace manželství a rodin, rozvedených osob, nemocných a umírajících, a také osob zasažených působením náboženských sekt. Řadu svých odborných textů věnoval systematické analýze ekleziologie, pastorační situace a pastorační práce v období komunistické totality i pastoraci v pluralitní společnosti. Odbornými pojednáními a erudovanými přednáškami přispěl také k reflexi pastoračních aspektů svátosti smíření a duchovního doprovázení, hospicové péče a nemocničního kaplanství. V roce 2009 přichází Aleš Opatrný na Vyšehrad a až do ledna 2024 stojí jako probošt v čele vyšehradské kněžské komunity, Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla. V roce 2019 byl oceněn stříbrnou medailí UK. Papež Benedikt XVI. mu udělil čestný titul prelát Jeho Svatosti (2011).


Chceme touto vzpomínkou vyjádřit vděčnost Bohu i našemu jubilantovi za jeho inspirativní a obohacující životní cestu, věrnost Bohu a plody práce, které pomáhají dalším souputníkům v pastorační službě i na cestě do věčného nebeského království.


Marie Zimmermannová a Jan Kotas

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám