• Aktuality

Aktuality

1. března 2024

Zvýšený zájem o studium na KTF UK


Tisková zpráva, 1. 3. 2024


Celkem 332 nových přihlášek ke studiu, o 90,8 % více než v loňském roce (kdy se v prvním kole přihlásilo 174 uchazečů), takové jsou výsledky prvního kola přijímacího řízení do akademického roku 2024/2025 pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské programy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, které skončilo včera o půlnoci.


Zvýšený zájem o naše studijní programy nás velice těší a motivuje. Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy jsme posíleni o nedávné zkušenosti a připraveni nabídnout otevřené, bezpečné a inspirativní prostředí, ve kterém budou studenti i akademičtí pracovníci schopni rozvíjet svůj potenciál,” uvedl k výsledkům kandidát na děkana KTF UK, doc. Jaroslav Brož, který byl v minulých dnech průvodcem společných duchovních cvičení českých a moravských biskupů, které se letos konalo v druhé polovině února na Velehradě.


Šestinásobný nárůst v počtu přihlášek zaznamenal bakalářský obor Dějiny evropské kultury, rostoucí zájem je i o obory Aplikovaná etika a Dějiny křesťanského umění. U navazujícího magisterského programu Teologické nauky je termín pro podávání přihlášek (1. kolo) prodloužen do 31. 5. 2024. Pro vybrané obory počítá fakulta s vyhlášením druhého kola přijímacího řízení.


Katolická teologická fakulta je jedna ze čtyř zakládajících fakult Univerzit Karlovy, její historie sahá až do roku 1347, respektive 1348. V současně době na ní studuje více než 800 studentů v bakalářských, magisterských a postgraduálních programech. Fakulta nabízí šest hlavních studijních programů: Filosofie a etika, Dějiny evropské kultury, Dějiny křesťanského umění, Katolická teologie, Teologické nauky a Aplikovaná etika.


Doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. vede na Katolické teologické fakultě UK Katedru biblických věd a starých jazyků, je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě, čestným kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové a nesídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Na mimořádném zasedání Akademického senátu KTF UK byl 16. února 2024 zvolen kandidátem na děkana této fakulty. Děkanem se stane po oficiálním schválení Dikasteria pro kulturu a výchovu a po jmenování rektorkou Univerzity Karlovy prof. Milenou Králíčkovou.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám