• Aktuality

Aktuality

7. března 2024

Univerzita Karlova ocenila stříbrnou pamětní medailí našeho dlouholetého pedagoga PhDr. Milana Bubna, Ph.D. za dílo v oboru genealogie a heraldiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.„Ocenění si samozřejmě velice vážím, ale nepokládám to za nezbytné, protože jsem se narodil jako kantor a toto povolání jsem vždy bral jako jisté privilegium, práce s mladými lidmi pomáhá člověku neuvědomovat si, že stárne. A je skvělé, že člověk může předávat své zkušenosti dalším generacím a nenechává si je jen pro sebe, to je věc, která je nenahraditelná. Ocenění od Univerzity Karlovy si o to víc vážím, že jsem tu byl vždy spokojen a genius loci je zde absolutně unikátní,“ řekl ve svém proslovu PhDr. Milan Buben, PhD.Milan Buben vystudoval na Filosofické fakultě UK obor angličtina–čeština, do roku 1980 působil jako středoškolský profesor a dalších deset let jako metodik vyučování. V roce 1990 přešel na Filosofickou fakultu UK do jazykového centra a pak v roce 2005 ještě na Katolickou teologickou fakultu UK, kde získal v roce 2012 titul Ph.D. a působil na Ústavu dějin křesťanského umění a na Katedře církevních dějin a literární historie.


Ještě v dobách studií jej zaujala heraldika a genealogie, v letech 1984–1994 byl předsedou Heraldické společnosti v Praze. V letech 1990–1994 byl předsedou české zemské organizace Panevropské unie, v letech 1993–1997 členem Rady ČTK a v letech 1994–1998 působil jako zastupitel a radní městské části Praha 6. Za svůj život přednesl bezpočet přednášek, zejména na různá historická témata a absolvoval řadu vystoupení v rozhlase a v televizi. Téměř pět let jako zástupce českého velkopřevorství spolupracoval na tvorbě expozice o dějinách řádu maltézských rytířů, která byla otevřena v Muzeu středního Pootaví na hradě ve Strakonicích. Za uvedené aktivity byl také poctěn formou řádů a vyznamenání.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám