• Aktuality

Aktuality

28. března 2024

Ve dnech 20. - 21. března 2024 se na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy konaly volby akademických zástupců do Akademického senátu UK.

Zvoleni byli prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (27 hlasů) a Mgr. Bc. Kateřina Šolcová, Ph.D. (22 hlasů). Náhradnicí je Mgr. Michaela Falátková, Ph.D. (8 hlasů)

Studentskými zástupci v Akademickém senátu UK za Katolickou teologickou fakultu byli v listopadu 2023 zvoleni Jakub Sobotka a Mgr. Ondřej Kříž.Předseda Akademického senátu, prof. Vít Vlnas, a zvolený kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty UK, doc. Jaroslav Brož, poblahopřáli nově zvoleným senátorům.


"Jménem Akademického senátu Katolické teologické fakulty blahopřeji nově zvoleným senátorům a věřím, že budou naši fakultu dobře reprezentovat" Vít Vlnas, předseda AS KTF UK


"Oběma zvoleným novým senátorům z řad učitelů naší fakulty srdečně blahopřeji! Přeji profesoru J. Roytovi a doktorce K. Šolcové, aby náročnou službu v akademickém senátu UK konali s vědomím, že mají podporu svých voličů i vedení fakulty. Kéž se Vám daří přispívat ke konstruktivnímu řešení procesů, které naši fakultu i celou univerzitu čekají. Máte naši důvěru a podporu." Jaroslav Brož, zvolený kandidát na funkci děkana KTF UKDoc. Jaroslav Brož dodal, že věří, že nově zvolení zástupci KTF UK v Akademickém senátu Univerzity Karlovy budou silným hlasem za menší fakulty - velikostí, nikoliv však významem, a vyjádřil podporu stanoviska Akademického senátu UK k řešení financování vysokých škol.


Podporuji stanovisko Akademického senátu UK o znepokojení nad nedostatečným řešením financování vysokých škol ze strany ministerstva školství, které bude mít citelný dopad zejména na malé fakulty. Změna mzdových tarifů je nezbytná. Ale nelze ji řešit jednorázovým příspěvkem. Přechod k jednotným a důstojným mzdám musí být dlouhodobý a koncepční, spravedlivý a stabilizační pro všechny zaměstnance vysokých škol. V této strategii připojujeme svůj hlas k fakultám humanitního zaměření, zejména k těm menším. Jsme si vědomi, že obory, které pěstujeme, nevykazují okamžitý ekonomický efekt, ale jsou nepostradatelným elementem pro kultivování "duše" celé společnosti. Možná jsme menší svou velikostí, nikoliv však významem.” Jaroslav Brož, zvolený kandidát na funkci děkana KTF UK


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám