• Aktuality

Aktuality

29. dubna 2024

Všechno nejlepší kolegyni dr. Lence Makovcové Demartini!

Naší kolegyni Mgr. et ThLic. Lence Makovcové Demartini, Ph.D., se dne 30. dubna 2024 naplňuje významné životní jubileum. S Katolickou teologickou fakultou UK je spojena už téměř dvě dekády – jako studentka, doktorandka a nakonec vyučující. Její kvalifikace i odborné a pedagogické zájmy jsou blahodárně rozkročeny mezi moderní filologií a teologickými disciplínami. Studovala nejprve češtinu a angličtinu na FF UK (od r. 1987), kde po strukturních změnách studijních oborů nakonec r. 1995 absolvovala obor anglistika a amerikanistika (Mgr.), včetně státní zkoušky z pedagogiky a psychologie, její diplomová práce byla zaměřena na didaktiku a metodiku výuky cizích jazyků. Od r.  2007 začala studovat na KTF UK obor katolická teologie, diplomovou práci obhájila na Katedře biblických věd a starých jazyků (Mgr.; 2013), biblické zaměření měla i její pozdější práce rigorózní (ThLic.; 2017). Téma její doktorská disertace, na níž po dobu svého doktorského studia (2014–2022) pracovala pod vedením doc. Libora Ovečky na Katedře systematické teologie a filosofie, bylo zakotveno v teologické etice a v dějinách české teologie. Práci Bedřich Vašek a „křesťanská sociologie“ v kontextu formování sociální nauky Církve v první polovině 20. století. Implikace pro 21. století obhájila r. 2022 (Ph.D.). Její studium, ale i předchozí a souběžné aktivity (pracovala jako středoškolská učitelka, překladatelka odborných i popularizujících textů atd.), nakonec vyústily do pevného pedagogického angažmá na fakultě (od r. 2021). Vysoké procento studentů prakticky ze všech oborů fakulty ji zná jako dynamickou a úspěšnou vyučující odborné angličtiny a předmětů z okruhů obecných úvodů do studia a metodologie, teologické etice se věnuje (již od r. 2018) v anglojazyčných kurzech v rámci pravidelné Letní školy základů etiky, kterou KTF UK zajišťuje pro zahraniční studenty.


Věříme, že naše milá kolegyně bude i v dalších letech na falkultě zažívat radost z inspirující práce se studenty – a nám, svým kolegům, bude nadále při každém setkání hojně rozlévat ze svých neutuchajících zásob energie a přátelských, dobrých slov.

Všechno nejlepší!


Josef Bartoň

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám