• Aktuality

Aktuality

30. dubna 2024

Dopis prof. Vojtěcha Novotného akademické obci

V Praze dne 30. 4. 2024Vážené kolegyně, vážení kolegové,


když dnes ze zdravotních důvodů končím šestiletou službu děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, chválím Boha za vše, co se nám v té době podařilo dobrého, a děkuji vám za jakékoli přispění.


Jmenovité poděkování adresuji doc. Jakubovi Jinkovi, jemuž připadl úkol vést fakultu v posledním období. Zhostil se ho velmi dobře, bohužel za cenu značných obětí. Zvláštní vděčnost vyjadřuji také velkému kancléři, proděkanům, tajemníkovi, asistentkám, vedoucím organizačních součástí, představeným kněžského semináře, pracovníkům správy budovy. Většinu z nás v uplynulých letech pojily kolegiální, uctivé a srdečné vztahy. Dokázali jsme spolu leccos dobrého. Zavzpomínáme-li, nebo zalistujeme-li výročními zprávami a zpravodajem Doxa, je to zjevné. Také kontroly, audity, šetření a jiné počiny státních, univerzitních i fakultních orgánů ukázaly, že v úhrnu jsme si počínali správně. Čerpám z toho naději, že jsem akademické obci sloužil se ctí. Své jednání a vše, co mě potkalo, poroučím Božímu soudu.


Naposledy ještě opakuji, s čím jsem k vám zas a znovu přicházel: Katolická teologická fakulta nemůže, nesmí zůstat taková, jaká je. S pomocí Kristova Ducha musí být lepší a prospěšnější. Je nutné, abychom byli sami na sebe náročnější a odvážněji, důsledněji sledovali cíle, jež se týkají kvalitativních a kvantitativních standardů pedagogických i tvůrčích činností; kreativního zapojení studentů; samosprávy zaměřené na obecné dobro; zdravé kultury pracovněprávních vztahů; odpovědného veřejného vystupování zaměstnanců i studentů; předvídavého uskutečňování akreditačních procesů; systematizace pracovních míst s potřebnou strukturou kvalifikace, věku a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi; snah o efektivitu hospodaření. Vyšší zřetel ke správě příjmů a výdajů je právě nyní nezbytný, má-li být fakulta schopna plnit své závazky, zajistit většině stávajících zaměstnanců stabilitu pracovních míst s důstojnou mzdou a investovat do rozvoje.


Na závěr si dovoluji připomenout slova, jež jsem roku 2015 formuloval pro náš tehdejší strategický záměr a jimiž jsem se den za dnem řídil: Akademická obec Katolické teologické fakulty si je vědoma toho, že ji její poslání a tradice zavazují k tomu, aby s maximálním nasazením pečovala o stav katolické teologie v českých zemích a o to, aby poznání křesťanské víry a jejích dějinných projevů inspirovalo život církve i étos a kulturu společnosti. Ví, že k tomu, aby byl tento závazek patřičně naplňován, je nezbytné promyšlené a vytrvalé úsilí o zkvalitňování všech činností, vztahů a struktur, které fakultu definují. Tato předsevzetí předávám svému nástupci doc. Jaroslavovi Brožovi a prosím, abyste mu pomáhali v jejich naplňování. Jsem mu vděčný, že se role děkana ujímá.

Modlím se za vás a přeji vám vše dobré.


S pozdravemprof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


______________________

akademická obec KTF UKSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám