• Aktuality

Aktuality

3. května 2024

Novým děkanem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy se stal Jaroslav Brož


Pevné křesťanské hodnoty, akademické svobody, ekonomická stabilita, bezpečí a intenzivní komunikace, to jsou témata nového děkana KTF UK doc. Jaroslava Brože. Ten byl v pátek 3. května 2024 slavnostně inaugurován v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Z rukou rektorky Mileny Králíčkové převzal jmenovací dekret a děkanské signum. Ve funkci bude čtyři roky.Naším pedagogickým a badatelským posláním je zabývat se křesťanskými hodnotami, vyučovat je a poučovat se z nich, neboť tyto hodnoty považujeme za pevné a správné pro utváření sebevědomé a zdravé společnosti. Chci všechny ujistit, že na fakultě budeme nadále aktivně vytvářet svobodné akademické prostředí s otevřenou komunikací dovnitř i navenek a s respektem budeme podporovat rozvoj osobních darů a talentů každého člena naší akademické obce, protože s nimi poroste naše fakulta i Karlova univerzita jako celek,“ řekl ve svém slavnostním projevu Jaroslav Brož.


Docentu Brožovi ke jmenování do funkce děkana při předání jmenovacího dekretu popřála rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková hodně sil a vyslovila přání, aby byla jeho cesta ve vedení fakulty naplněna štěstím.Bohoslužbě u příležitosti inaugurace předsedal arcibiskup pražský a Velký kancléř Katolické teologické fakulty Jan Graubner. Ten věří v úspěšné naplnění vizí nového děkana a zároveň dodal: „Těší mě, že se děkanem Katolické teologické fakulty stává právě P. Jaroslav Brož, člověk, který je nejen teologicky velmi fundovaný, ale také dokáže stavět mosty. Přeji jemu i fakultě mnoho úspěchů do budoucna.Vážím si veškeré podpory a jsem rád, že jsme společně s vedením univerzity našli shodu na důležitých tématech pro rozvoj fakulty i celé univerzity. Jsem připraven se jich zhostit se ctí a ve prospěch akademické obce,“ doplnil nový děkan. Ten již má jasno i o svém týmu, se kterým bude čtyři roky ve funkci úzce spolupracovat. V příštích dnech proto požádá Akademický senát KTF UK o projednání nových členů svého kolegia. To bude nejméně čtyřčlenné a bude složeno z vážených a respektovaných kolegyň a kolegů z fakulty. Vedení kateder zůstane nezměněno, jen za sebe bude děkan navrhovat náhradu, aby se mohl plně soustředit na službu fakultě. Mezi své priority zařadil ekonomickou a personální stabilitu i komunikaci.


Jaroslav Brož byl zvolen Akademickým senátem KTF UK v únoru 2024. Funkce se ujímá od 1. května 2024 na čtyři roky. Členy nového kolegia projedná Akademický senát KTF UK na svém řádném zasedání 29. května 2024.
O doc. Jaroslavu Brožovi, Th.D. S.S.L.

Jaroslav Brož je katolickým knězem a biblistou. Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje od roku 1990 a posledních několik let působí na Katedře biblických věd a starých jazyků. Zaměřuje se na teologii a biblistiku, které se věnoval také na studijních pobytech v Jeruzalémě a Římě. Je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě, čestným kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové a nesídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.FOTO: Hynek GlosSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám