• Aktuality

Aktuality

27. května 2024

Soutěž studentů dějin umění na KTF UK

Každoroční PARAGONE, Soutěž o cenu profesora Milana Tognera, určená studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů dějin umění, uspořádal letos ve dnech 16. a 17. května Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.Zaznělo patnáct tematicky různorodých a vesměs odborně erudovaných příspěvků, zahrnujících témata od starokřesťanského umění až po současnou vizuální tvorbu a památkovou péči. Výsledky svého výzkumu prezentovali porotcům a zájemcům z řad odborné veřejnosti studenti dějin umění z Karlovy univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci, dále pak z filozofických fakult univerzit v Českých Budějovicích a Ostravě, z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a rovněž z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.Odborná porota složená ze zástupců všech zúčastněných pracovišť a Uměleckohistorické společnosti vyhlásila tři výherce soutěže bez stanovení pořadí. Jiří Štefaňák (FF MU) získal ocenění za příspěvek Kresba vídeňských „drobných mistrů“ na příkladu Christina Hilfgotta Branda (1695–1756) a Karla Josefa Aigena (1685–1726). Anna Leuchterová (FF OU) uspěla s vystoupením na téma Zachování kulturního dědictví ostravsko-karvinského revíru muzejními prostředky. Trojici vítězných referátů završila Případová studie: Proměny režimních mechanismů v českém uměleckém provozu 80. let 20. století. Její autorka Julie Dostálová (FF UP) si ze soutěže odnesla rovněž studentskou cenu, o níž tajným hlasováním rozhodují sami aktivní účastníci Paragone. Čestnými uznáními porota odměnila příspěvky Kubín francouzský – Kubín německý: Fazety recepce malířovy předválečné tvorby od Charlotte Zimové (FF UK) a Helena Železná-Scholzová a její dílo od Petry Březinové (FF OU).

V roce 2025 se odehraje soutěž Paragone v Brně a jeho organizace se zhostí Seminář dějin umění tamní filozofické fakulty.
FOTO: Helena Kodalíková

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám