• Aktuality

Aktuality

28. června 2024

Kniha Mlady Mikulicové vyhrála Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

V letošním ročníku Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK zvítězila kniha dr. Mlady Mikulicové "Křesťané v Arábii před islámem. Stopy křesťanského života ve staroarabské poezii."Soutěž, která každoročně vyhodnocuje přibližně 20 nejlepších monografií vydaných na Univerzitě Karlově, si klade za cíl podporovat autory vysoce kvalitních monografií a jejich mateřské fakulty či univerzitní součásti. Hodnocení provádí odborné komise, které pečlivě vybírají publikace, jež svým charakterem nastavují standardy a úroveň náročnosti pro klíčové vědecké obory.


Jsme nesmírně hrdí na tento mimořádný úspěch a gratulujeme paní doktorce Mladě Mikulicové k prvnímu místu!


Její práce představuje významný příspěvek k pochopení historie a kultury křesťanských komunit v předislámské Arábii. Nabízí zajímavý pohled na křesťanskou kulturu v předislámské Arábii, která je skryta v zlomcích staroarabské poezie a dobových zpráv. Autorka nejprve mapuje historii Arabského poloostrova na základě pramenů od řeckých, syrských a arabských autorů. Poté čtenářům přibližuje arabské básnické umění s ukázkami staroarabské poezie, jež odrážejí nejen kmenové pohanské tradice, ale také křesťanské vlivy. Třiatřicet ukázek, uspořádaných dle katechetického klíče, postupně rozvíjejí témata smrti, věčnosti, lidského údělu, Boží moci, lidské vzpurnosti a Božího milosrdenství. Tato poezie, zachycující duchovní bohatství a kulturní diverzitu předislámské Arábie, poskytuje hlubší porozumění náboženskému a kulturnímu životu tehdejších arabských křesťanů.Děkujeme paní doktorce Mikulicové za skvělou reprezentaci naší fakulty kvalitním výzkumem a touto výjimečnou publikací a přejeme mnoho dalších úspěchů v její vědecké práci!Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám