• Aktuality

Aktuality


Zápis z volební komise k volbě kandidáta na funkci děkana KTF UK

Dne 23. května 2017 proběhlo zasedání volební komise k volbě kandidáta na funkci děkana KTF UK. Ze zasedání byl vyhotoven zápis, z něhož je uveřejněn výňatek:


Přítomní (bez titulů): Magdalena Hamsíková-Nespěšná, Petra Oulíková, Miloš Szabo, Kateřina Volfová, David Vopřada 

Místo a datum: kabinet K1077, 23. května 2017


Počet podaných návrhů: 4 – dvakrát dva kandidáti

Z toho platných návrhů: 4

Návrhy k doplnění podkladů do středy 24. května 2017: žádné


Registrovaní kandidáti na funkci děkana (v abecedním pořadí):

doc. Jaroslav Brož, Th.D.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


Kandidáti jsou pozváni na prezentaci svých koncepcí na nejbližší zasedání AS KTF UK dne 31. května 2017 ve 13.00 v učebně P3. Na toto zasedání je pozvaná i široká akademická obec.


Programové plány jednotlivých kandidátů na funkci děkana naleznete na stránkách Akademického senátu.
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám